Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

Velkommen til hjemmesiden vår

Du kan kontakte personalet ved å ringe mobilnr.:    954 26 958 på dagtid.

På kveldstid: 48 21 95 74


HYGGESTUND
I vår blir hyggestundene lagt til annenhver tirsdag f.o.m. februar. Se datoer i venstre kolonne under 2020-arrangementene.

VÅRKALENDEREN - 2020

Nå kan du se VÅRKALENDEREN, 2020 for Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter.

Kontakt Nils Vang - post@hitramisjonshus.net hvis du har innspill til kalenderen
Du kan også få tilsendt denne ved å kontakte meg på e-posten ovenfor.
Velkommen!

UNGDOMSGRUPPA
Også i vår vil Janne Karine og Kristin samle ungdommer til lørdagsfellesskap. Samlingene er lagt til 10 lørdager mellom kl. 12:00 og 14:00. Her er det åpent fellesskap hvor ungdommene samtaler om viktige ting, deler sine opplevelser om mye og mangt, og ikke minst fokus på veiledning og hjelp som Bibelen ønsker å gi mennesker. 
Har du spørsmål om opplegget, kontakt post@hitramisjonshus.net.

ØYSANG OG FIDELIS
Sangkorene fortsetter med sine øvinger på faste tidspunkter. ( Se 2020: Vårkalender i venstrekolonnen) Har du lyst til å delta i korsang, kontakt lederne, eller send henvendelser til post@hitramisjonshus.net  og Red. videreformidler kontakt til lederne. 
Velkommen inn i et trivelig sangfellesskap!