Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

Velkommen til hjemmesiden vår

NYHETSOPPDATERING FRA Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

Det planlagte årsmøtet for 2020 utgår.

På grunn av koronakrisen, og de innførte restriksjoner, har styret for Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter vedtatt å la årsmøtet for 2020 utgå.  Medlemmene er i hovedsak godt voksne seniorer hvor mange er i den såkalte risikogruppen.  Valgkomiteen, som skulle foreslå kandidater til styret, hadde en telefonrunde seg imellom, og kom så med forslag til styret om å forlenge valgperioden med 1 år, noe som i praksis betyr at styremedlemmene sitter et år ekstra. Valgkomiteens medlemmer blir også forlenget med 1 år.

Begrunnelsen for dette er helsefaren ved å samle mange i risikogruppa til et årsmøte. Styret har derfor tatt rådet fra valgkomiteen på alvor, og er villig til å sitte et ekstra år under rådende forhold.

Vi har nå 51 skrevne medlemmer i «Foreningen for Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter». Alle medlemmer blir underrettet om vedtaket i styret.

 

      En kortfattet årsmelding for aktiviteten i 2019.

               

 

HITRA MISJONS- OG NÆRMILJØSENTER,       

ÅRSMELDING FOR 2019                                                                              

 

 

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

SUM

1

MINNESAMVÆR

1

 

 

1

 

 

1

1

 

 

1

 

5

2

STRIKKEKAFE - utleie

4

4

4

5

4

2

 

1

 

 

 

 

24

3

KREATIV FRITID

1

1

1

1

1

1

 

 

1

1

1

 

9

4

FIDELIS KOR + CARPE DIEM

4

3

3

2

3

1

 

 

3

3

2

1

25

5

ØYSANG KOR

1

1

3

4

3

1

 

1

1

2

2

1

20

6

BABYSANG

2

1

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

9

7

STYREMØTER hmns /+ ARR.

1

1

1

1

1

1

 

 

1

 

1

 

8

8

MISJONSARRANGEMENT

2

4

5

3

2

1

 

3

3

4

5

2

34

9

TRIM

3

2

4

2

4

1

 

1

 

 

 

 

17

10

BIBEL OG BØNN / NATTVERDSAML.

2

2

2

4

2

1

 

3

2

4

4

3

29

11

SØNDAGSSKOLEN

2

1

 

1

1

2

 

1

1

1

1

1

12

12

HYGGESTUND

2

2

2

2

2

2

 

1

1

3

2

1

20

13

BURSDAGER - utleie

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

14

SANITETEN - FILLAN

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

15

KONFIRMANTUNDERV./ARR FOR K.

2

4

2

2

 

1

 

2

2

 

3

 

18

16

MENIGHETSRÅDENE/KIRKEKONTORET

1

 

 

1

1

2

 

3

2

2

3

1

16

17

UTLEIE SELSKAPER/FORENINGER / LAG

4

6

4

7

3

4

 

1

 

1

2

3

35

18

ALPHA - KURS

 

2

2

2

1

 

 

 

2

2

1

 

12

19

ERITREA - UTLEIE PÅ SØNDAGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

DIV. ARR. I FRIVILLLIGSENTRALEN

 

1

 

3

1

1

 

1

 

 

 

 

7

21

FORLIKSRÅDET

1

1

1

1

 

1

 

 

1

 

 

 

6

22

FAGKURS

2

2

2

2

2

 

 

 

2

 

2

2

16

23

BARNEVERNET

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

2

24

JENTEGRUPPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall arrangement pr. måned:

36

39

38

47

33

22

2

19

22

24

30

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall arrangement for 2019:

327

327

 

 

a.     Hitra Frivilligsentral flyttet ut.

Så ble det til at styret for Hitra Frivilligsentral valgte å flytte til nye lokaler etter at Hitra ble sammenslått med deler av Snillfjord.  Behovet for omstrukturering samt større lokaler gjorde at sentralen ble lokalisert som våre naboer i Mediehuset.  Vi fikk en ryddig og riktig gjennomgang inventar og utstyr samt økonomi for å få satt en sluttstrek for leieforholdet. Vi ser tilbake på 10 gode år i fellesskap med Hitra Frivilligsentral.  Vi oppfordrer alle til å involvere seg i frivillighetsarbeidet da dette er svært godt forenelig med den visjon Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter står for.

 

b.     Hitra voksenopplæring flyttet inn.

Fra høsten 2019 har en gruppe fra Hitra Voksenopplæring fått sitt lille klasserom på Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter. De har sin ukentlige undervisning fordelt på 5 dager. Vi har fått et godt og konstruktivt forhold til Hitra Voksenopplæring, og ønsker at de skal ha mulighet til fortsatt å leie rom hos oss framover.

 

c.      En allsidig virksomhet!

Som oversikten ovenfor viser lever Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter opp til sitt navn, både med hensyn til misjonsvirksomhet på mange ulike områder og et nærmiljøsenter med ulike arrangementer. Med sine 327 arrangementer vil nok besøkstallet ligge minst på 4000 besøkende dette året.

Det er gledelig at vi har fått i gang både søndagsskolen igjen og nystart av en jentegruppe.  Samlingene rundt bibel, bønn og nattverd kunne kanskje fått bedre tilslutning – noe å tenke over. Hyggestunder og misjonsarrangementer har dette året vært godt besøkt.

Vi har mottatt stor takk fra menighetene og kirkelig ansatte og frivillige for å stille lokaler til disponering for konfirmantundervisningen.  Kirka leier også lokaler til ulike sammenkomster.

Alpha-kursene er fortsatt godt besøkt og blir satt pris på.  En oppfølging forventes fra høsten.

 

d.     Endring av utleievirksomheten

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter har fram til nå hatt serveringsbevilling og utleie av lokaler med servering til en rekke leietakere.  Dette har krevd personale med godkjent utdanning for å lage mat og servere. Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter betaler inn moms for denne serveringen. Vi har derfor benyttet Hitra Regnskapskontor til denne tjenesten.

Styret er nå innstilt på å endre denne virksomheten, fra matsalg med serveringsbevilling til kun utleie av rom i forbindelse med arrangementer. Det blir dermed ikke samme «trykk» på frivillig personell til matlaging og servering og en rekke oppgaver og ansvar som følger med en serveringsbedrift

 

e.     Litt om økonomien

Dette året vedtok styret å gi 300 000 kr til de tre eierorganisasjonene i forbindelse med 10 – årsjubileet.  Oppsparte midler gav også rom for å engasjere ungdommer i et viktig ungdomsarbeid, samt noe godtgjørelse for Alpha-kursene, til sammen ca. 50.000 kr

 

I sluttoppgjøret med Hitra Frivilligsentral ble det overført ca. 80 000 kr som rettmessig tilhørte sentralen.

 

Hvis vi ser bort fra disse spesielle utgiftene, ser det ut til at selve driften også dette året har gått bra, faktisk med et lite overskudd.

Imidlertid er framtida noe mer usikker da vi ikke ser oss i stand til å drive så intenst med matservering, og at momstilskuddet fra staten, ca. 90 000 kr pr. år faller bort.

 

Styret er inne i en periode der det å redusere utgiftene vil være viktig.

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter er fortsatt helt avhengig av frivillige medarbeidere – på alle områder!