Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

Telefon 72 46 11 00 Adresse: Storhaugveien 2 7240 HITRA Daglig leder: Ann-Bjørg Strøm

Velkommen til hjemmesiden vår


«ØYSANG -ØVINGER»   Vinter og vår – 2018

«Øysang-Hitra» en liten sang- og musikkgruppe på ca. 15 medlemmer, Formål: Godt sosialt og åndelig fellesskap og delta med sang og musikk på ulike arrangementer, både lokalt og i regionen. Sanggruppa øver på tirsdager mellom kl. 19oo og 21oo på Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter på følgende datoer: 

Januar:   ti 9 /1    ti 23 /1  ti 3 0 /1

Februar:  ti 13 /2  ti 27 /2 

Mars       ti 6 /3    ti 13 /3 ti 20 /3

April       ti 3 /4    ti 10 /4  ti 17 /4  ti 24 /4

Mai         ti 8 /5    ti 15 /5  ti 22 /5  ti 29 /5

Juni        ti 5 /6    ti 12 /6 «HYGGETREFF»    Vinter og vår – 2018

Velkommen til fint felleskap, gode historier, film og lysbilder, allsang og besøk av mange gjester -  og god(!) bevertning.   


J anuar:       to 18 /1

Februar:      to 1 /2        to 15 /2

Mars            to 1 /3        to 15 /3

April            to 5 /4        to 19 /4

Mai              to 3 /5        to 24 /5

Juni             to 7 /6        to 21 /6  

Alle HYGGETREFFENE starter kl. 1230.  Det kan bli forandring. Se derfor annonser.  Kontakt gjerne noen kjente når du trenger skyss.  D u kan òg ringe Hitra misjons- og Nærmiljøsenter  72461100

Bibel, bønn og lovsang 

- og nattverdmøter 

  Så er vi inne i et nytt år - med nye muligheter. Vinteren 2006 startet en liten gruppe med bønnesamling på Ansnes bedehus.  Det ble stor enighet om at disse møtene skulle gjennomføres hver mandagskveld - og slik har det blitt. Fremdeles samles en del mennesker - hver mandagskveld til bønnesamling med bibelstudie og sang. Fra og med 2009 ble disse møtene flyttet til Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter - hvor de fortsatt arrangeres.

Fra og med vårhalvåret 2018, blir det en liten - men vesentlig forandring. På den siste mandagen i hver måned blir det i tillegg til bønn, bibel og sang - nattverdsamling. Dette skjer etter ønske fra flere personer. Vi tror at disse samlingene fortsatt kan ha stor betydning for mange. Vi håper at du som leser dette, har anledning -  og finner veien til denne samlingen.  Hver mandagskveld på Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter, salongen mellom kl. 19oo og 2030.

Det blir nattverd på disse møtene på følgende datoer: (siste mandag i hver måned)

ma 29 /jan,   ma 26 .feb. ma 30 .april,  ma 28. mai,    ma 25. juni.

I tillegg blir det også nattverdsamling på skjærtorsdag.« Sammen på søndag»

Vinter og vår – 2018

Velkommen til samling om Guds ord, til sang og musikk, lovsang, bønn og vitnesbyrd.  Kollekt og glimt fra misjonsarbeid. Fint felleskap og god bevertning. 

Januar:    21 /1 (NMS)

Februar:  18 /2 (NLM)         

Mars        4 /3 (NOR)    to 29 /3 (nattverdmøte)

April        8 /4 (NOR)    22 /4 (NMS)

Mai          6 /5 (NLM)   

Juni         17 /6 (DISM) 

Alle møter starter kl. 1700.  Det kan bli forandring. Se derfor annonser. Velkommen!


Velkommen til Alpha!  MELD DEG PÅ!

Alphakurs 9, våren 2018

 

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

har den glede å ønske deg velkommen til et nytt Alphakurs, faktisk det 9. kurset over en 5 årsperiode. Kursene har vært svært godt besøkt, og mange har gitt positive uttrykk for hva de har erfart og opplevd på kursene. Enkelte personer har faktisk deltatt i nesten alle foregående kurs.

 

Mange opplever tida vi lever i som usikker.

Vi lever i en tid med mye frustrasjon og forvirring med tanke på alt det vonde og vanskelige som skjer både i nære og fjerne strøk?

Hvordan vil det gå i framtida?

Er det noe håp – og hvor er det håp å finne?

Hva med meg og mine – nå og i framtida?

 

Alpha-kurset gir ikke svar på alt, men….

.. kanskje mer innsikt og kunnskap om hva Bibelen sier om vår tid og tanker om tiden som skal komme.

 

Hvem er Alpha-kurset for?

ü  Den som er nysgjerrig på hva kristen tro er..

ü  Den som er litt undrende  - og litt på leit..

ü  Den som tror - og den som ikke tror...

ü  Den som er sikker - og den som ikke er så sikker..

ü  Den som setter pris på godt sosialt felleskap..

ü  Den som koser seg sammen rundt måltider..

ü  Den som har utbytte av å høre hva andre har opplevd og erfart..

ü  Den som trives med sang, musikk, gode historier, latter og humor i godt felleskap…

 

Kveldsopplegget

Timeplanen:     

1830 - 1900         Velkommen, orienteringer og måltid            

1900 – 1915        Sang, musikk, orienteringer               

1915 – 1945        Undervisning i kveldens tema

1945 – 2000        Kaffe, te, pluss noe til + inndeling i grupper

2000 – 2030        Samtale i grupper                                          

2030       --            Kveldssang og oppsummering

Kurset er gratis. Du betaler kun for kveldsmaten (Selvkost/50 kr)

 

Innholdet i dette kurset er hentet fra søndagens tekstrekke. Du vil nok få større utbytte av kurset hvis du leser skriftstedene på forhånd:

 

Kurskveldene blir slik:

 

On 7. feb.:        Birger Foseide

(Tekst for fastelavnssøndag, 11. feb.)

Jes 53,1–5

Såret for våre overtredelser

1 Kor 1,18–25

Vi forkynner en korsfestet Kristus

Joh 12,20–33

Jesu død og herliggjørelse

 

 

On 21. feb.:      Knut Ole Østertun

(Tekst for 2. søndag i fastetiden, 25. feb.)

1 Mos 3,8–15

Oppgjør etter syndefallet (prek.tekst)

Rom 5,17–19

Fall og rettferdighetens gave

Luk 7,36–50

Hun som fikk syndene tilgitt

 

 

On 14. mars:       Bertel Aasen

( Maria budskapsdag – Søndag 18. mars 2018 )

Jer 33,14–17 

En rettferdig spire for Davids ætt

Ef 1,3–6 

Nåden i Kristus

Luk 1,46–55  

Marias lovsang

 

 

On 21. mars:    Else Marie Ledal

(Tekst for palmesøndag, 25. mars.)      

Jes 56,6 – 8  

Bønnens hus for alle folk

Rom 3,21–26

Rettferdighet ved troen

Matt 26,6–13

Jesus salves

 

 

On 11. april:     Inger Brit Røberg

(Tekst for 3. søndag i påsketiden, 15. april)

Esek 34,23–31

eller Apg 3,12–21

David, hyrde og fyrste

Livets opphavsmann

Hebr 13,20–21

Den store hyrden

Joh 10,1–10

Jeg er porten

 

 

On 25. april:      Kristian Fagerli

(Tekst for 5. søndag i påsketiden, 29. april)

1 Kong 17,8–16,

eller Apg 2,42–47

Enken i Sarepta

Fellesskap mellom troende

Rom 12,1–3

Til glede for Gud

Luk 13,18–21

Sennepsfrø og surdeig

 

 

On 9. mai:         Knut Ole Østertun

(Tekst for søndag før pinse, 13. mai)

Sak 14,6–9, eller

Apg 26,1–3.20–29

Herrens dag

I Jerusalem og for folkeslagene

Åp 21,22–27

Det nye Jerusalem

Joh 3,16–21

Lyset er kommet til verden

 

Da er også du velkommen til Alpha-kurs.

Ta gjerne med Bibel og notatbok.

Meld deg på….

ü  ved å sende e-post til Nils Vang: njo-va@online.no

ü  ved sms/eller ringe til 48 21 95 74, eller 72 44 12 94

ü  ved å ringe Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter, 72 46 11 00

VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

Arrangementsgruppe for Alpha 9:

Leif Bakeng, Arvid Joramo, Asbjørn Simonsen og Nils Vang