Arrangement høsten 2021

Her er det ulike arrangementer til ulike aldersgrupper.

BIBEL OG BØNN

Bønn, bibellesning og sang.

Mandager mellom kl. 19 – 20:30

KONTAKTPERSON: Svanhild Vang

 

 

HYGGESTUND

Annenhver onsdag fra kl. 12:00

Hyggestundene  er godt tilrettelagt spesielt for seniorer. Det er tre lag som samarbeider om opplegg og innhold. Det skal være en god blanding av skjemt og alvor, rikelig med sang og musikk, intervjuer og gjester + +. Treffet avsluttes med servering. Vi tar opp en kollekt til Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

Arrangements -datoer er:

Onsdag 1. september            na

Onsdag 15. september          laka

Onsdag 29. september          sg

Onsdag 13. oktober              na

Onsdag 27. oktober              laka

Onsdag 10. november          sg

Onsdag 24. november          na

Onsdag 8. desember             alle

KONTAKTPERSONER: Leif og Anne G. Bakeng, Kirsti og Arvid Joramo Svanhild Vang og Gudrun Ulveseth, Asbjørn Simonsen og Nils Vang.

 

SAMMEN PÅ SØNDAG

Annenhver søndag fra kl. 17:00

«Sammen på søndag» er misjons- arrangementer som ulike misjons- organisasjoner står ansvarlig for. Det er ofte besøk av tilreisende predikanter og representanter for lokale organisasjoner. Mye sang og musikk, taler, misjonsnytt, misjons -kollekt og «ordet fritt». Bevertning.

Arrangements -datoer er:

Søndag 15. august                 NOR

Søndag 29. august                 NLM

Søndag 12. september          NMS

Søndag 26. september          NOR

Søndag 10. oktober              NMS

Søndag 24. oktober              NLM

Søndag 14. november           NMS

Søndag 21. november           NLM

Søndag 12. desember           NOR

KONTAKTPERSONER: Jorun Aune, Leif Bakeng og Svanhild Vang

 

HØSTENS ALPHAKURS

Vi starter nå opp det 13. Alpha -kurset fra høsten 2021. Det blir tilreisende og lokale krefter som står bak undervisning, sang, opplegg og god bespisning. Kursene er virkelig verdsatt av svært mange. I høst blir det 3 undervisningskvelder fra kl. 18:00 til 20:30 på følgende datoer:

 

Tirsdag  5. oktober

Tirsdag 2. november

Tirsdag 30. november

KONTAKTPERSONER: Styret for HMNS v/ Nils Vang

 

 

NATTVERDSAMLINGER

Nattverdsamling etter kjent liturgi.

Søndag 3. oktober, kl. 1700

Søndag 28. november, kl. 1700

KONTAKTPERSONER: Arvid Joramo og Leif Bakeng 

 

 

SØNDAGSSKOLEN

Annenhver søndag i oddetalls -uker fra kl. 12:00

Søndagsskolen har vokst kraftig i løpet av siste året. 6 – 10 barn er ganske vanlig. Det er svært gledelig at foreldre kommer sammen med barna.

Søndagsskolen arrangeres:

Søndag 5. september

Søndag 19. september

Søndag 3. oktober

Søndag 17. oktober

Søndag 31. oktober (Hallo venn)

Søndag 14. november

Søndag 28. november

Søndag 12. desember

KONTAKTPERSON: Laetitia Mugwaneza

 

UNGDOMSKLUBBEN

Annenhver FREDAG mellom kl. 1600 og 1900 i oddetallsuker

Nytt av høsten er tilbud til ungdom på fredagskvelder. Programmet blir naturligvis ungdommelig med stor variasjon

Tidspunkt for arrangementene:

Fredag 3. september

Fredag 17. september

Fredag 1. oktober

Fredag 15. oktober

Fredag 29. oktober

Fredag12. november

Fredag 26. november

Fredag 10. desember

KONTAKTPERSON: Grete Hammer