Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

Telefon 72 46 11 00 Adresse: Storhaugveien 2 7240 HITRA Daglig leder: Ann-Bjørg Strøm

Velkommen til hjemmesiden vår

1. Kystsang-stevnet som var planlagt 30. sept. må i år gå ut pga. sykdom og andre hindringer.  

2. Nå finner du høstkalenderen for 2018 her på denne hjemmesida. En rekke arrangementer er plottet inn - og flere blir det.
Gjør deg kjent med disse, og hjertelig velkommen er du!