Arrangementliste for høsten 2018

AUGUST 2018    

Sø 12.

 

17:00

Ma 13.

Uke  33.     Bibel og bønn                               HM

19:00

Ti 14

Ø ysang øving                                                HM

19:00

On 15

 

 

To 16.

 

 

Fre 17.

Øysang til Bjorli

 

Lø 18.

Øysang til Bjorli

 

Sø 19.

Øysang til Bjorli 

   

Ma 20.

Uke  34.     Bibel og bønn                              HM

19:00

Ti 21.

 

 

On 22

 

 

To 23.

Hyggetreff                                                       HM 

    

12:30

17:30

Fre 24.

 

 

Lø 25.

 

 

Sø 26.

                                              

 

Ma 27.

Uke  35.     Bibel og bønn Nattverd.               HM

19:00

Ti 28.

 

 

On 29.

 

 

To 30 

F idelis                                                               HM                                                            

17.30 

Fre 31.

 

 

SEPTEMBER 2018

Lø 1.

 

 

Sø 2.

Sammen på søndag    NMS                            HM

17:00

Ma 3..

Uke  36.    

Ø ysang øving                                                HM

Bibel og bønn                                                 HM17 - 19

19:00

Ti 4. 

                                        


On 5.

 

 

To 6.

Hyggetreff                                                        HM          

F idelis                                                               HM          

12:30

17:30

Fre 7.

 

 

Lø 8.

Internasjonalt treffpunkt                                   hm

 

Sø 9.

 

 

Ma 10.

Uke  37.     Bibel og bønn                               HM

19:00

Ti 11.

Ø ysang øving                                                HM

19:00

On 12.

 

 

To 13.

F idelis                                                              HM          

17:30

Fre 14.

 

 

Lø 15.

 

 

Sø 16.

Sammen på søndag    NLM                            HM

17:00

Ma 17.

Uke  38.     Bibel og bønn                               HM

19:00

Ti 18.

Møteserie/seminar  Inger B. Rødberg             HM

19:00

On 19.

Møteserie/seminar  Inger B. Rødberg             HM

19:00

To 20.

Hyggetreff+ Inger Brit                                                      HM 

F idelis

Møteserie, seminar v/ Inger Brit Rødberg  

12:30

17:30 

19:00

Fre 21.

 

 

Lø 22.

 

 

Sø 23.

Ø ysang til Betania - Tr.h

11:00

Ma 24.

Uke  39.     Bibel og bønn med nattverd       HM

19:00

Ti 25.

Ø ysang øving                                               HM

19:00

On 26.

FAGKURS . HITRA KOMMUNE

12-15

To 27.

FAGKURS . HITRA KOMMUNE

F idelis                                                             HM

12-15

17:30

Fre 28.

Medlemsfest                                                 HM

18:00

Lø 29.

 

 

Sø 30. 

                                    


OKTOBER 2018

Ma 1.

Uke  40.     Bibel og bønn                               HM

19:00

Ti 2.

Ø ysang øving                                                 HM

19:00

On 3.

Alpha-kurs 10 – samling 1                               HM

18:30

To 4.

Hyggetreff                                                        HM

F idelis                                                              HM

12:30

17:30

Fre 5.

 

 

Lø 6.


 

Sø 7.

Misjonskveld. Besøk fra Filipinene.                  HM  

17:00  

Ma 8.

Uke  41.     Bibel og bønn                                HM

19:00

Ti 9.

Møteserie ved Per Ove Aarseth NLM              HM

19:00

On 10.

Møteserie ved Per Ove Aarseth NLM              HM

19:00

To 11.  

Møteserie ved Per Ove Aarseth

F idelis                                                              HM        

19:00 

17:30

Fre 12.

Møteserie ved Per Ove Aarseth NLM              HM

19:00

Lø 13.

Møteserie ved Per Ove Aarseth NLM              HM

17:00

Sø 14.

Møteserie ved Per Ove Aarseth NLM              HM

Ø ysang deltar

17:00

Ma 15.

Uke  42.   Bibel og bønn                                HM 


19:00

Ti 16.

Ø ysang øving

Alpha-kurs 10. 2. samling                              HM
16:30

18:30 

On 17. 

                 


To 18.

Hyggetreff                                                        HM

F idelis                                                           HM

12:30

17:30

Fre 19.

 

 

Lø 20.

 

 

Sø 21.

 

 

Ma 22.

Uke  43.     Bibel og bønn                              HM

19:00

Ti 23.

Ø ysang øving                                                HM

19:00

On 24

Sorggruppe

19-21

To 25.

F idelis       t                                                   HM

17:30

Fre 26.

 

 

Lø 27.

 

 

Sø 28.

Sammen på søndag. G. Eikrem    DISM                                 HM

17:00

Ma 29.

Uke  44.     Misjonsmøte G. Eikrem DISM                              HM

19:00

Ti 30. 

Ø ysang til Melhus b.h, Konsert v/Hølmebakk

 

On 31.

Alpha-kurs 10 – samling 3                               HM

18:30

NOVEMBER 2018

To 1.

Hyggetreff                                                        HM

F idelis                                                           HM          

12:30

17:30

Fre 2.

 

 

Lø 3. 

Ø ysang til Sistranda bedehus, julemesse

 

Sø 4.

 

 

Ma 5.

Uke  45.     Bibel og bønn                              HM

19:00

Ti 6.

Ø ysang øving                                                HM

19:00

On 7

Sorggruppe

19-21

To 8.

F idelis                                                            HM

17:30

Fre 9.

 

 

Lø 10. 

Ø ysang til Havly, Trondheim, julemesse

 

Sø 11.

Sammen på søndag.   NMS                            HM

17:00

Ma 12.

Uke  46.     Bibel og bønn                               HM

19:00 

Ti 13. On 14

Alpha-kurs 10 – samling 4                              HM

18:30

To 15.

Hyggetreff                                                        HM

F idelis                                                                HM

12:30

17:30

Fre 16.

 

 

Lø 17.

 

 

Sø 18.

 

 

Ma 19.

Uke  47.     Bibel og bønn                               HM

19:00

Ti 20.

Ø ysang øving                                                 HM

19:00

On 21

Sorggruppe

19-21

To 22.

Fi delis                                                              HM

17:30

Fre 23.

 

 

Lø 24.

Julemesse Fillan.                                             HM

11:00

Sø 25.

Misjonsfest.NLM   Ø ysang deltar                    HM

17:00

Ma 26.

Uke  48.     Bibel og bønn   med nattverd       HM

19:00

Ti 27.

Ø ysang øving                                                 HM

19:00

On 28.

Alpha-kurs 10 – samling 5                              HM

18:30

To 29.

Hyggetreff                                                        HM

F idelis                                                               HM

12:30

17:30

Fre 30.

 

 

DESEMBER 2018

Lø 1.

 

 

Sø 2.

 

 

Ma 3.

Uke  49.     Bibel og bønn                              HM

19:00

Ti 4.

Ø ysang øving                                               HM

19:00

On 5

Sorggruppe 

Kvenvær kirke. Julekonsert. Øysang deltar

19-21 

To 6.

F idelis                                                         HM

17:30

Fre 7.

 

 

Lø 8.

 

 

Sø 9.

Sammen på søndag. Adventfest     NOR      HM

17:00

Ma 10.

Uke  50.     Bibel og bønn                             HM

19:00

Ti 11.

Ø ysang øving   og avslutning                        HM

19oo

On 12 


To 13.

Hyggetreff med juleavslutning                      HM

F idelis                                                         HM

12:30

17:30

Fre 14.

 

 

Lø 15.

 

 

Sø 16.

 

 

Ma 17.

Uke  51.     Bibel og bønn                             HM

19:00

Ti 18.

 

 

On 19

 

 

To 20.

 

 

Fre 21.

 

 

Lø 22.

 

 

Sø 23.

 

 

Ma 24.

Uke  52.     Tradisjonell julefeiring               HM