Arrangementer

JANUAR 2017 UTGAVE 2

1.      

 

Uke

1

MA

2.      

Hitra Misj- Nærm.senter          kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

3.      

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

 

ON

4.      

 

TO

5.      

 

FR

6.      

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.18oo

Juletrefest. Lilleberg med flere

 

7.      

 

 

 

8.      

Sandstad kirke .                       kl.11oo

Gudstjeneste og juletrefest.

Bryne, Hammer, Krauss, Bjørgvik

Kvenvær kirke .                        kl.15oo

Gudstjeneste og juletrefest.

Bryne, Krauss, Bjørgvik

Uke

2

MA

9.      

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

 

TI

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

ON

11.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.17oo

Søndagsskole “Sprell levende”

 

TO

12.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.123o

Hyggestund

 

 

FR

13.   

 

 

14.   

 

 

 

 

15.   

Nordbotn kirke .                       kl.11oo

Familiegudstjeneste og utdeling til 4, 5 og 6 åringer. Bryne, Hammer, Krauss, Dragsten.  Kirkekaffe.

Hitra kirke .                               kl.15oo

Familiegudstjeneste og utdeling til 4, 5 og 6 åringer. Bryne, Krauss, Hammer, Bjørgvik

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.18oo

S .   Sammen på søndag (Dism-Nv)

Uke

3

 

 

MA

16.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

17.   

Hitra Misj- Nærm.senter          kl. 13oo

Babysang

ON

18.   

 

TO

19.   

Hitra Misj- Nærm.senter    kl. 173o

Barnesang

 

FR

20.   

 

21.   

 

 

 

22.   

 

Uke

4

MA

23.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

24.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

 

ON

25.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.17oo

Søndagsskole “Sprell levende”

 

TO

26.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.123o

Hyggestund


Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Hitra familiekor v/ Silvio Krauss.  Oppstart og første øving.                       

 

FR

27.   

 

 

28.   

 

 

29.   

Fillan kirke .                             kl.15oo

Gudstjeneste med nattverd

Bryne, Anonsen, Krauss, Dragsten.

Konfirmanter og kirkekaffe

Uke

5

MA

30.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

31.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.13oo

Babysang

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

 

FEBRUAR - UTGAVE 2

Uke

5

ON

1.       

 

TO

2.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.                       

FR

3.       

 

4.       

 

 

 

5.       

Sandstad kirke .                       kl.15oo

Gudstjeneste med nattverd

Bryne, Anonsen, Krauss, Bjørgvik.

Konfirmanter.

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.18oo

S .   Sammen på søndag (NLM Lb)

Uke

6

MA

6.     

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

7.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

 

ON

8.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.17oo

Søndagsskole “Sprell levende”

 

TO

9.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.123o

Hyggestund

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.                    

FR

10.   

 

11.   

 

 

 

 

 

12.   

Hitra kirke .                               kl.11oo

Gudstjeneste med nattverd

Bryne, Krauss, Dragsten

Nordbotn kirke .                       kl.15oo

Gudstjeneste med nattverd

Bryne, Krauss, Dragsten. Kirkekaffe

Uke

7

MA

13.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

14.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.13oo

Babysang

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

ON

15.   

Hitra Misj- Nærm.senter          kl.1800

ÅRSMØTE

 

TO

16.   

Hitra Misj- Nærm.senter          kl.173o

Barnesang

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

 

Kuøya                                     kl.1900

Ms Elieser

FR

17.   

 

18.   

 

 

 

 

19.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.18oo

S .   Sammen på søndag (Norm. Sv)

 

Uke

8

MA

20.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

21.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

ON

22.   

 

TO

23.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.123o

Hyggestund

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

FR

24.   

 

25.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.16oo

Brutte lenker med besøk fra Kenya – Richard Wacike

 

 

26.   

 

Uke

9

MA

27.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

28.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.13oo

Babysang

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

MARS - UTGAVE 2

ON

1.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.17oo

Søndagsskole “Sprell levende”

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.1830

ALPHA-KURS Tema 1

Birger Fosseide

 

TO

2.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

FR

3.       

 

4.       

 

 

5.     

Kvenvær kirke .                        kl.11oo

Gudstjeneste med utdeling til 4, 5 og 6 åringer. Menighetens årsmøte.

Bryne, Hammer, Krauss, Bjørgvik.

Sandstad kirke .                       kl.15oo

Gudstjeneste.

Bryne, Krauss, Bjørgvik

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.18oo

S .   Sammen på søndag (NMS  Ja)

ØYSANG-HITRA deltar

Uke

10

MA

6.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

7.       

 

ON

8.       

 

TO

9.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.123o

Hyggestund

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

 

FR

10.   

 

11.   

 

 

12.   

Hitra kirke .                               kl.11oo

Gudstjeneste med nattverd

Bryne, Krauss, Dragsten.

Fillan kirke .                             kl.17oo

Gudstjeneste med tårnagentene

Bryne, Krauss, Hammer, Dragsten. Kirkekaffe

 

 

 

 

Uke

11

MA

13.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

14.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.13oo

Babysan

ON

15.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.17oo

Søndagsskole “Sprell levende”

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.1830

ALPHA-KURS Tema 2

Jarle Bryne

 

TO

16.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Barnesang

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

FR

17.   

 

18.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.17oo

NLM.  Eva og Anders Elverum

 

 

19.   

Nordbotn kirke .                       kl.11oo

Gudstjeneste med nattverd

Aadland, Krauss, Dragsten. Kirkekaffe

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.18oo

S .   Sammen på søndag (NLM Lb

Uke

12

MA

20.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

21.   

 

ON

22.   

 

TO

23.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.123o

Hyggestund

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Barnesang

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

FR

24.   

 

25.   

 

 

26.   

 

 

Uke

13

MA

27.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

28.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.13oo

Babysang

ON

29.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.17oo

Søndagsskole “Sprell levende”

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.1830

ALPHA-KURS Tema 3

Pål Ove Lilleberg

 

TO

30.   

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

 

FR

31.   

 

 

 

 

 

APRIL UTGAVE 2

 

1.       

 

 

 

2.       

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.18oo

S .   Sammen på søndag (NLM Lb)

 

Uke

14

MA

3.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

4.       

 

ON

5.       

 

TO

6.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.123o

Hyggestund

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

FR

7.       

 

8.     

 

 

 

 

 

9.       

PALMESØNDAG

Kvenvær kirke .                        kl.11oo

Høytidsgudstjeneste

Aadland, Krauss, Bjørgvik.

Sandstad kirke .                       kl.15oo

Høytidsgudstjeneste med nattverd

Aadland, Krauss, Bjørgvik.

 

 

Uke

15

MA

10.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

11.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

 

ON

12.   

 

TO

13.   

SKJÆRTORSDAG

 Hitra Helsetun                         kl.11oo

Høytidsgudstjeneste med nattverd

Bryne, Anonsen, Krauss.

Melandsjø Omsorgssenter      kl.14oo

Gudstjeneste med nattverd

Bryne, Anonsen, Krauss.

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.17oo

Nattverdmøte

 

FR

14.   

LANGFREDAG

Margretes Minde                      kl.12oo

Friluftsgudetjeneste

Bryne, Hammer, Krauss.

 

15.   

Dolm kirke                              kl.21oo

Påskenattmesse

Bryne, Krauss, Dregsten

 

 

 

 

 

16.   

1. PÅSKEDAG

Nordbotn kirke                        kl.11oo

Høytidsgudstjeneste med nattverd. Kirkekaffe.

Bryne, Krauss, Dregsten

Uke

16

 

 

MA

17.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.18oo

Fellesmøte NLM + Norm

 

 

 

TI

18.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.13oo

Babysang

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

ON

19.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.1830

ALPHA-KURS Tema 4

Arvid Joramo

 

TO

20.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.123o

Hyggestund

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

FR

21.   

 

 

 

22.   

 

 

 

 

 

 

 

23.   

Fillan kirke .                             kl.11oo

Gudstjeneste med vigsling av kantor og diakon. Singsås, Anonsen.Bryne, Krauss, Dragsten. Kirkekaffe.

 

 

Uke

17

MA

24.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

25.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

 

ON

26.   

 

TO

27.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Barnesang

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

FR

28.   

 

 

 

29.   

Sandstad kirke .                       kl.11oo

Konfirmasjonsgudstjeneste

Bryne, Krauss, Bjørgvik

 

 

 

 

 

30.   

Hitra kirke .                               kl.11oo

Konfirmasjonsgudstjeneste

Aadland, Krauss, Dragsten

        

 

               


 

 

 

MAI UTGAVE 2

 

Uke

18

MA

1.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

TI

2.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

 

ON

3.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.17oo

Søndagsskole “Sprell levende”

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.1830

ALPHA-KURS Tema 5

Lars Birger Aadland

 

 

TO

4.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.123o

Hyggestund

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

 

FR

5.       

 

 

 

 

 

6.       

Nordbotn kirke .                       kl.11oo

Konfirmasjonsgudstjeneste

Aadland, Krauss, Dragsten

Kvenvær kirke .                        kl.14oo

Konfirmasjonsgudstjeneste

Aadland, Krauss, Bjørgvik

 

 

 

 

 

7.       

Fillan kirke .                             kl.11oo

Konfirmasjonsgudstjeneste

Aadland, Krauss, Dragsten

 

 

Uke

19

MA

8.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

 

 

TI

9.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

 

ON

10.   

 

 

 

 

TO

11.   

Hitra Misj- Nærm.senter          kl.1900

Inger Brit Rødberg

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

FR

12.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

BIBELWEEKEND

Inger Brit Rødberg

 

13.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.17oo

BIBELWEEKEND

Inger Brit Rødberg

 

 

 

 

 

14.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.163o

ØYSANG-HITRA.  Øving

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.18oo

BIBELWEEKEND Sammen på søndag

Inger Brit Rødberg

ØYSANG deltar

Uke

20

MA

15.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

16.   

 

ON

17.   

Fillan kirke .                             kl.11oo

Festgudstjeneste

Bryne, Krauss, Dragsten

Sandstad kirke .                       kl.11oo

Festgudstjeneste

Aadland, Strand seniorbrass, Bjørgvik

Kvenvær kirke .                        kl.14oo

Festgudstjeneste

Bryne, Krauss, Dragsten

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.17oo

Feiring av nasjonaldagen Lokale krefter.

 

TO

18.   

 

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

FR

19.   

 

20.   

 

 

 

 

 

 

 

21.   

Forsnes kapell                        kl.11oo

Gudstjeneste med nattverd

Bryne, Krauss, Bjørgvik.

Sandstad kirke                        kl.15oo

Gudstjeneste med nattverd

Bryne, Krauss, Bjørgvik.

 

Uke

21

MA

22.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

 

 

TI

23.   

 

 

 

 

 

ON

24.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.17oo

Søndagsskole “Sprell levende”

 

 

TO

25.   

 

Kristi Himmelfartsdag

 

 

FR

26.   

 

 

 

 

27.   

 

 

 

 

 

 

 

 

28.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.18oo

S .   Sammen på søndag    (NMS Ja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke

22

MA

29.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

 

TI

30.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

 

 

ON

31.   

 

 

 

JUNI UTGAVE 2

 

TO

1.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.123o

Hyggestund

 

Sandstad kirke .                       kl.17oo

Familiegudstjeneste med utdeling til barn 1-6 år. Servering av grøt fra kl 16oo

Bryne, Hammer, Anonsen, Krauss, Bjørgvik

.

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

 

FR

2.       

 

 

 

3.       

 

 

 

 

 

 

 

4.       

1. PINSEDAG

Fillan kirke .                             kl.18oo

Salmekveld og høytidsgudstjeneste

Bryne, Krauss, Dragsten. Kirkekaffe

 

 

 

Uke

23

 

MA

5.       

2. PINSEDAG

Nordbotn kirke .                       kl.11oo

Gudstjeneste

Bryne, Krauss, Dragsten. Kirkekaffe

Kirkevandring fra Fjellvær gjestegård 10:15 til Nordbotn kirke. Retur etter gudstjenesten.

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.18oo

S .   Sammen på søndag    (Norm  Sv)

 

TI

6.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

 

ON

7.       

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.17oo

Søndagsskole “Sprell levende”

 

 

TO

8.       

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

 

FR

9.       

 

 

 

10.   

 

 

 

 

 

 

 

11.   

Dolm kirke                               kl.11oo

Gudstjeneste med nattverd

Bryne, Krauss, Dragsten.

Fillan kirke                              kl.15oo

Gudstjeneste med nattverd

Bryne, Krauss, Dragsten. Kirkekaffe

 

Uke

24

MA

12.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

 

TI

13.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving.

ON

14.   

 

 

 

TO

15.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.123o

Hyggestund

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

FR

16.   

 

17.   

 

 

 

 

 

18.   

Herøya                                     kl.11oo

Friluftsgudstjeneste

Invitasjon til 9 og 12 åringene.  Kaffeservering

Bryne, Anonsen, Krauss, Dragsten.

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.18oo

S .   Sammen på søndag    NLM  Lb

 

Uke

25

 

MA

19.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

 

TI

20.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

 

ON

21.   

 

TO

22.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

FR

23.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.18oo

St.Hansfeiring  

 

24.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

“Brutte lenker”

 

 

 

 

25.   

 

Uke

26

MA

26.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

Bønn, bibel og lovsang

 

TI

27.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.19oo

ØYSANG-HITRA.  Øving

 

ON

28.   

 

 

TO

29.   

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.123o

Hyggestund

 

Hitra Misj- Nærm.senter           kl.173o

Fam.kor.Silvio K.

 

FR

30.