Velkommen til arrangementer

Obs. forandring kan skje. Se annonser

JANUAR 2020          utg. 16.01.2020

Uke

1

SV

 

On

1.        

 

 

 

 

To

2.        

Fidelis

HMNS

 

16:30

 

Fre

3.        

Juletrefest

Søndagsskolen

HMNS

 

17:00

 

4.        

 

 

 

 

5.        

 

 

 

 

 

Uke

2

JA

 

Ma

6.        

Bibel og bønn

 

HMNS

19:00

 

Ti

 

7.        

Ø ysang1

HMNS

18:00

 

On

8.        

 

HMNS

 

 

To

9.        

Hyggestund 1   LA+KA   

F idelis

HMNS

HMNS

 

12:30

16:30

 

Fre

10.    

 

 

 

 

 

11.    

Ungd. Gruppe. JKH

HMNS

 

12-14

 

12.    

Nordbotn kirke

Sandstad kirke

S øndagsskole

 

 

 

 

HMNS

11:00

17:00

11:00

 

 

Uke

3

GU

 

Ma

13.    

Bibel og bønn

 

HMNS

18:00

 

Ti

 

14.    

 

 

 

 

 

On

Fk

15.    

Evangeliske møter

Nils Kåre Strøm

Ø ysang

 

19:00

 

To

Fk

16.    

F idelis

Evangeliske møter

Nils Kåre Strøm

HMNS

 

16:30

 

19:00

 

Fre

17.    

Evangeliske møter

Nils Kåre Strøm

 

19:00

 

18.    

Evangeliske møter

Nils Kåre Strøm

 

17:00

 

19.    

Hitra kirke

Sammen på søndag

Nils Kåre Strøm

 

 

HMNS

11:00

11:00

 

Uke

4

PH

 

Ma

20.    

Bibel og bønn

HMNS

18:00

 

Ti

 

21.    

Ø ysang2

HMNS

18:00

 

On

22.    

 

 

 

 

To

23.    

Hyggestund 2       GU   

F idelis

HMNS

HMNS

 

12:30

16:30

 

 

Fre

24.    

 

 

 

 

25.    

Ungd. Gruppe. JKH

HMNS

 

12-14

 

26.    

 

 

 

 

 

Uke

5

SV

 

Ma

27.    

Nattverdmøte januar

HMNS

18:00

 

Ti

 

28.    

 

 

 

 

On

29.    

Elieser

 

18:00

 

To

30.    

Elieser

F idelis

 

18:00

16:30

 

 

 

Fre

31.    

 

 

 

 

           

FEBRUAR 2020

 

1.        

Ungd. Gruppe. JKH

HMNS

 

12-14

2.        

Dolm kirke

S øndagsskole

 

 

HMNS

11:00

11:00

Uke

6

JA

 

Ma

3.        

Bibel og bønn

 

HMNS

18:00

Ti

 

4.        

Hyggestund 3  S+N

Evangeliske møter

Nørstebø og Sandal

Ø ysang

 

 

HMNS

12:30

18:00

On

5.        

Evangeliske møter

Nørstebø og Sandal

HMNS

 

18:00

To

6.        

F idelis

Evangeliske møter

Nørstebø og Sandal

HMNS

 

 

 

HMNS

 

17:30

 

18:00

Fre

7.        

Dagfinn Sandal og Paul Mattis Nørstebø deltar på basar på Mausundvær

 

 

15:00

8.        

Evangeliske møter

Nørstebø og Sandal

HMNS

 

17:00

9.        

Misjonsfest DISM

Nørstebø og Sandal

HMNS

 

17:00

Uke

7

GU

 

Ma

10.    

Bibel og bønn

 

HMNS

18:00

Ti

 

11.    

Evangeliske møter

Nørstebø og Sandal

 

Joramo

19:00

 

 

On

12.    

Evangeliske møter

Nørstebø og Sandal

 

Joramo

19:00

 

To

13.    

F idelis

 

HMNS

 

16:30

 

Fre

14.    

 

 

 

15.    

 

 

 

16.    

Fillan kirke

Sammen på søndag

NOR - Sangmøte

HMNS

 

12:00

17:00

Uke

8

PH

 

Ma

17.    

Bibel og bønn

HMNS

18:00

ti

18.    

Hyggestund – 4  LA+KA

Ø ysang3

 

12:30

18:00

On

19.    

 

 

 

To

20.    

F idelis

HMNS

 

16:30

 

Fre

21.    

 

 

 

22.    

 

 

 

23.    

 

 

 

Uke

9

SV

 

Ma

24.    

Nattverdmøte februar

 

HMNS

18:00

Ti

 

25.    

 

 

 

On

26.    

 

 

 

To

27.    

F idelis

HMNS

 

16:30

 

Fre

28.    

 

 

 

29.    

Ungd. Gruppe. JKH

HMNS

 

12-14

 

MARS 2020

 

1.        

S øndagsskole

Sammen på søndag

NMS

HMNS

 

HMNS

11:00

 

17:00

Uke

10

JA

 

Ma

2.        

Bibel og bønn

HMNS

18:00

Ti

 

3.        

Hyggestund 5  GU

Ø ysang4

HMNS

12:30

18:00

On

4.        

 

 

 

To

5.        

 

Fidelis

 

HMNS

 

 

16:30

 

Fre

6.        

 

 

 

7.        

 

 

 

8.        

 

 

 

 

Uke

11

GU

 

Ma

9.        

Bibel og bønn

HMNS

18:00

Ti

 

10.    

 

 

 

On

11.    

 

 

 

To

 

12.    

F idelis

HMNS

 

16:30

 

Fre

13.    

 

 

 

14.    

Ungd. Gruppe. JKH

HMNS

 

12-14

15.    

Nordbotn kirke

Sammen på søndag

NLM.  Ungdommer fra Betania i Trondheim deltar

 

HMNS

11:00

 

1700

Uke

12

PH

 

Ma

16.    

Bibel og bønn

 

HMNS

18:00

Ti

 

17.    

Hyggestund 6  S+N

Ø ysang5

HMNS

12:30

18:00

On

Fk

18.    

 

 

 

To

Fk

19.    

F idelis

HMNS

 

16:30

 

Fre

20.    

Evangeliske møter

Inger Brit Rødberg

 

HMNS

 

19:00

21.    

Evangeliske møter

Inger Brit Rødberg

 

Blåfjell

 

17:00

22.    

Sammen på søndag

NOR

Inger Brit Rødberg

HMNS

 

17:00

Uke

13

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke

14

JA

 

Ma

23.    

Bibel og bønn

HMNS

18:00

Ti

 

24.    

 

 

 

On

25.    

 

 

 

To

26.    

F idelis

HMNS

HMNS

 

12:30

16:30

 

Fre

27.    

 

 

 

28.    

Ungd. Gruppe. JKH

HMNS

 

12-14

29.    

S øndagsskole

Fillan kirke

 

HMNS

 

 

 

11:00

17:00

Ma

30.    

Nattverdmøte mars

HMNS

18:00

Ti

 

31.    

Hyggestund – 7 la-ka

Ø ysang6

HMNS

12:30

18:00

 

APRIL 2020

 

On Fk

1.        

 

 

 

To

Fk

2.        

F idelis

HMNS

 

16:30

 

Fre

3.        

 

 

 

4.        

 

 

 

5.        

Nordbotn kirke

 

 

11:00

Uke

15

GU

 

Ma

6.        

Bibel og bønn

HMNS

18:00

Ti

 

7.        

 

 

 

On

8.        

 

 

 

To

9.        

Helsetunet nattverdgudstjeneste

Sandstad kirke: kveldsmatgudstjeneste

 

 

 

11:00

 

18:00

Fre

10.    

Langfredag

Margretes Minde

 

 

12:00

11.    

 

 

 

12.    

Fillan kirke

Første påskedag

 

 

11:00

Uke

16

PH

Ma

13.    

Påskemøte

 

HMNS

17:00

Ti

 

14.    

Hyggestund – 8 GU

Ø ysang7

 

12:30

18:00

On

15.    

 

 

 

To

16.    

 

HMNS

12:30

 

Fre

17.    

 

 

 

 

18.    

 

 

 

19.    

Sammen på søndag 

NMS

 

HMNS

 

17:00

Uke

17

SV

Ma

20.    

Bibel og bønn

HMNS

18:00

Ti

 

21.    

 

 

 

On

22.    

 

 

 

To

23.    

F idelis

HMNS

 

16:30

 

Fre

24.    

Ungd. Gruppe. JKH

HMNS

 

12-14

25.    

Hitra kirke

Konfirmasjon

Ungd. Gruppe. JKH

 

 

HMNS

 

11:00

12-14

 

26.    

S øndagsskole

Sandstad kirke

Konfirmasjon

HMNS

11:00

 

11:00

Uke

18

JA

 

Ma

27.    

Nattverdmøte april

 

HMNS

18:00

Ti

28.    

Hyggestund – 9 S+N

Ø ysang8

HMNS

12:30

 

18:00

On

29.    

 

 

 

To

30.    

 

 

 

 

MAI 2020

 

Fre

1.       

 

 

 

2.       

Fillan kirke

Konfirmasjon

 

11:00

3.       

Nordbotn kirke

Konfirmasjon

Sammen på søndag

NOR

 

 

 

HMNS

 

11:00

 

17:00

Uke

19

GU

 

Ma

4.       

Bibel og bønn

HMNS

18:00

Ti

 

5.       

 

 

 

On

6.       

 

 

12-14

To

7.       

Fidelis

HMNS

 

12:30

 

 

Fre

8.       

Evangeliske møter

Kristian Fagerli

 

HMNS

 

19:00

 

9.       

Ungd. Gruppe. JKH

Evangeliske møter

Kristian Fagerli

 

HMNS

 

HMNS

 

12-14

 

17:00

 

10.   

Misjonsfest

Kristian Fagerli

 

HMNS

 

17:00

 

Uke

20

PH

 

Ma

11.   

Bibel og bønn

HMNS

18:00

Ti

 

12.   

Hyggestund – 10 la-ka

Ø ysang9

HMNS

12:30

18:00

On Fk

13.   

 

 

 

To Fk

14.   

F idelis

HMNS

 

17:30

Fre

15.   

 

 

 

16.   

 

 

 

17.   

Fillan-Sandstad og Kvenværkirkene

GRUNNLOVSDAGEN

FEST

 

 

 

Uke

21

SV

 

Ma

18.   

Bibel og bønn

HMNS

18:00

Ti

 

19.   

 

 

 

On

20.   

 

 

 

To

 

21.   

Kristi himmelfartsdag

 

 

Fre

22.   

 

 

 

23.   

Ungd. Gruppe. JKH

HMNS

 

12-14

24.   

S øndagsskole

Sammen på søndag

NLM

HMNS

 

HMNS

11:00

 

17:00

Uke

22

JA

 

Ma

25.   

Nattverdmøte mai

 

HMNS

18:00

Ti

 

26.   

Hyggestund – 11 GU

Ø ysang10

HMNS

12:30

18:00

On

27.   

 

 

 

To

28.   

F idelis

HMNS

 

16:30

 

Fre

29.   

 

 

 

30.   

 

 

 

31.   

Første pinsedag

Elieserbesøk 

 

 

Fillan/

Hemn-skjel 

 

1700 

 

JUNI 2020

Uke

23

GU

 

Ma

1.        

Andre pinsedag

Elieserbesøk  

 Fillan/

Hemn-skjel

 

1700 

Ti

 

2.        

 

 

 

On

3.        

 

 

 

To

4.        

F idelis

HMNS

 

16:30

 

Fre

5.        

 

 

 

6.        

Ungd. Gruppe. JKH

HMNS

 

12-14

7.        

S øndagsskole

 

HMNS

11:00

Uke

24

PH

 

Ma

8.        

Bibel og bønn

HMNS

18:00

Ti

 

9.        

Hyggestund – 12 -tur

Ø ysang11

HMNS

12:30

18:00

On

 

10.    

 

 

 

To

11.    

F idelis

HMNS

16:30

Fre

12.    

 

 

 

13.    

 

 

 

14.    

Sammen på søndag

NMS

 

HMNS

17:00

Uke

25

SV

 

Ma

Fk

15.    

Bibel og bønn

HMNS

18:00

Ti

Fk

16.    

 

 

 

On

Fk

17.    

 

 

 

To

Fk

18.    

F idelis

HMNS

 

16:30

 

Fre

19.    

 

 

 

20.    

 

 

 

21.    

 

 

 

 

Uke

26

JA

 

Ma

22.    

Bibel og bønn

 

HMNS

18:00

Ti

23.    

Ø ysang12

St. Hans – fest (?)

HMNS

18:00

On

24.    

 

 

 

To

25.    

F idelis

HMNS

 

16:30

 

Fre

26.    

 

 

 

27.    

 

 

 

28.    

Sammen på søndag

NLM

HMNS

17:00

Uke

27

GU

Ma

29.    

Nattverdmøte juni

HMNS

18:00

Ti

 

30.