NYTT ALPHAKURS 11 I VINTER!


Alphakurs 11, vinter og vår -  2019           

 

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

har den glede å ønske deg velkommen til et nytt Alphakurs, faktisk det 11. kurset over en 6 årsperiode. Kursene har vært svært godt besøkt, og mange har gitt positive uttrykk for hva de har erfart og opplevd på kursene. Enkelte personer har faktisk deltatt i nesten alle foregående kurs.

 

Mange opplever tida vi lever i som usikker.

Vi lever i en tid med mye frustrasjon og forvirring med tanke på alt det vonde og vanskelige som skjer både i nære og fjerne strøk?

Hvordan vil det gå i framtida?

Er det noe håp – og hvor er det håp å finne?

Hva med meg og mine – nå og i framtida?

 

Alpha-kurset gir ikke svar på alt, men ..

.. kanskje mer innsikt og kunnskap om hva Bibelen sier om vår tid og tanker om tiden som skal komme.

 

Hvem er Alpha-kurset for?

ü  Den som er nysgjerrig på hva kristen tro er..

ü  Den som er litt undrende  - og litt på leit..

ü  Den som tror - og den som ikke tror...

ü  Den som er sikker - og den som ikke er så sikker..

ü  Den som setter pris på godt sosialt felleskap..

ü  Den som koser seg sammen rundt måltider..

ü  Den som har utbytte av å høre hva andre har opplevd og erfart..

ü  Den som trives med sang, musikk, gode historier, latter og humor i godt felleskap…

Kveldsopplegget

1830 - 1900              Velkommen, orienteringer og måltid

1900 – 1915              Sang, musikk, orienteringer               

1915 – 1945              Undervisning i kveldens tema

1945 – 2000              Kaffe, te, pluss noe til + inndeling i grupper

2000 – 2030              Samtale i grupper                                   

2030         --              Kveldssang og oppsummering

Kurset er gratis. Du betaler kun for kveldsmaten, (Selvkost/50 kr)

Innholdet i dette kurset

er hentet fra søndagens tekstrekke. Du vil nok få større utbytte av kurset hvis du leser skriftstedene på forhånd:

 

De syv kurskveldene blir slik:

 

Samling 1 Ti 12. februar.

Else Marie Ledal  

Såmannssøndagen. Tekst: Søndag 17. feb. 2019

5 Mos 6. 1-9 Du skal elske Herren din Gud

2 Tim 1. 1-5 og 3.14-17 Du vet hvem du har lært av

Matt 13. 14-30  Ugress i hveten

 

Samling 2 On 27. februar.

Bertel Aasen              L

Fastelavnssøndag:

Tekst: Søndag 3. mars,2019

Jes 52. 13-15  Herrens lidende tjener

1 Tim 2.1-6a   Løsepenge for alle

Luk 18. 31-34  Se vi går opp til Jerusalem

 

Samling 3 Ti 12. mars.  

Birger Foseide           A

2, søndag i fastetiden.               

Tekst: Søndag 17.mars, 2019

Jes 55. 1-7  Søk Herren

2 Kor 6.1-10   Tålmodighet i tjenesten

Luk 13. 22-30 Den trange dør

 

Samling 4 Ti 26. mars.

Kristian Fagerli         N  

3, søndag i fastetiden

Tekst: Søndag 31.mars 2019

Sak 3.1-5          Satan anklager Josva

2 Kor 12. 7-10 En torn i kroppen

Luk 22. 28-34 Jeg ba for deg

 

Samling 5 Ti 9. april. 

Oddbjørn Stjern         L  

Tema: «8 dager i Jerusalem»

 

 

Samling 6 Ti 23. april

Inger Brit Røberg       A

2. søndag i påsketiden

Tekst: Søndag 28.april 2019

Jes 45. 5-8     Jeg skaper lyset og mørket

eller Apg 1. 1-5 Løftet om Ånden

1 Pet 1. 3-9    Et levende håp

Joh 20. 24-31 Jesus og Tomas

 

Samling 7 Ti 7. mai. 

Knut Ole Østertun      N  

4. søndag i påsketiden

Tekst: Søndag 12.mai 2019

Jes 40. 26-31  Han gir den trette kraft

eller Apg 8. 26-39  Den etiopiske hoffmann

2 Kor 4. 14-18  Han skal reise oss opp

Joh 14. 1-11  Veien, sannheten og livet

 

 

PÅMELDING TIL

ü  Sende e-post til Nils Vang: njo-va@online.no

ü   Sms, eller ringe til 48 21 95 74, eller 41459753

ü  eller ved å ringe Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter,

ü  72 46 11 00