Grunnlag for prisberegning

Kontakt daglig leder for å få et pristibud

DAGLIG LEDER
er den som foretar utleie av lokalene og avtaler pris basert på meny - samt gjør de nødvendige avtaler med leietaker. 
KUVERTPRIS VED UTLEIE AV LOKALER MED BESPISNING
Dette er den mest vanlig form for utleie - og kan anbefales. Her regnes utleieprisen ut på grunnlag av antall gjester og den meny som måtte velges. Leietaker gjør avtale med daglig leder. 


MENYVALG DANNER GRUNNLAG FOR PRIS  
Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter har kapasitet og kompetanse til å framby vanlig god og tradisjonell selskapsmat.
Det kan avtales med stedet om kundene kan ha med egen "kaffemat/kaker" til det avtalte arrangement.
Normalt utfaktureres kostnad for kunden basert på antall påmeldt til arrangementet. 

ANNEN UTLEIE - LEIEPRIS FOR HVERT ROM
Lokaler kan òg leies ut uten servering, men dette praktiseres heller sjelden. Da er det egne priser for hvert rom.