Fakta om Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

 


EIENDOM OG EIERFORHOLD

Eiendom:                                                              Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

Adresse:                                                               Storhaugveien 2, 7240 HITRA

Foretaksnummer:                                                8903 79672

Sameie med Mediehuset AL:                             Gnr. 92, Bnr. 50, seksjon 2


Eiere:                                                         De lokale foreninger på Hitra innenfor  de   tilknyttede organisasjoner


Hitra Norsk Luthersk Misjonssamband, http://www.nlm.no/  

Det Norske Misjonsselskap, https://nms.no/

Normisjon.  http://www.normisjon.no/

TELEFON:                                           72 46 11 00

Ukeledere:                                    Perly Helsø, Inger Stevik,  Gudrun Ulveseth og Jorun Aune

Styreleder:                                          Nils Vang  

Regnskapskontor                               Hitra Regnskapskontor