Lokalene og kapasitet

Kunden kan avtale med daglig leder om hvordan møbleringen skal være

PRAKTISKE OG FINE LOKALER:
Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter kan tilby lokaler til mange forskjellige typer arrangementer.  Daglig leder sammen med en god frivillig stab ønsker å legge til rette for at arrangementet med møblering, tekniske løsninger og bespisning slik leietaker skulle ønske.5 forskjellige utleierom:
1. Storsal med ca 40 tekstilstoler, ev. med bord til
2. Lillesal - ca 30 vanlige kafèstoler, ev. med bord ti l
3. Kafeteria/hall - 30 kafèstoler med runde bord
4. Grupperom - konferansebord og 12 tekstilstoler
5. Salong - 2 salonggrupper,  plass til 12 -14Ved større arrangementer
Det kan dekkes for store arrangementer opp til ca. 100 -110 spisegjester. Her forsøker vi å etterkomme kundens ønske om hvordan lokalene skal møbleres og pyntes.