Vårkalenderen 2015

Alle arrangementer er åpne for alle. Velkommen!

Januar 2015

UTGAVE AV 5. JANUAR.

U

1

U

1.         

 

FRE

2.         

 

3.         

 

 

 

 

4.         

FILLAN KIRKE                           1100

SANDSTAD KIRKE                     1400

 U2

MA

5.         

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

6.         

 

ON

7.         

NYTTÅRSFEST

Ole Lilleberg og

Per Otto Lilleberg 

HMNS                                      KL 1700

TO

8.         

 

FRE

9.         

 

10.      

 

 

 

 

 

11.      

NORDBOTN KIRKE                    1100

KVENVÆR KIRKE                      1400

U3

MA

12.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

 

 

13.      

BIBELGRUPPE

ANSNES BH.                              KL. 1900

ON

14.      

ALPHAKURS 4

HMNS                                      KL 1900

TO

15.      

HYGGESTUND

HMNS                                      KL 1230

TORSDAGSKLUBBEN

KNARRL. BH                             KL 1600

FRE

16.      

PINSEN

HMNS                                      KL 1900

17.      

 

18.      

 

 

 

SANGMØTE

HMNS                                      KL 1900

U4

MA

19.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                       KL 1930

TI

20.      

 

 

ON

21.      

SØNDAGSSKOLE

HMNS                                      KL 1700

JOHN AMUNDAL .

SAMEMISJONEN

HMNS                                      KL 1900

TO

22.      

JOHN AMUNDAL .

SAMEM..

Husmøte Sv. Og N. Vang                                         KL 1900

FRE

23.      

 

24.      

25.      

 

 

 

 

 

U 5

ma

26.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

ti

27.      

BIBELGRUPPE

ANSNES BH.                              KL. 1900

On

28.      

ALPHAKURS 4  

Else Marie L.

HMNS                                      KL 1900

 

To

29.      

HYGGESTUND

HMNS                                      KL 1230

TORSDAGSKLUBBEN

KNARRL. BH                             KL 1600

Fre

30.      

PINSEN

BLÅFJELL                                  KL 1700

31.      

 

 

Februar 2015

 

1.         

FILLAN KIRKE                           1700

«Ung messe»

 

 

U6

MA

2.         

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

3.         

GUDMUND EIKREM

DISM

HMNS                                      KL 1900

ON

4.         

SØNDAGSSKOLE

HMNS                                      KL 1700

 

GUDMUND EIKREM

DISM

HMNS                                        KL 1900

TO

5.         

GUDMUND EIKREM

DISM

BLÅFJELL                                  KL 1700

FRE

6.         

MARTHA OG EDGAR PAULSEN

HMNS                                       KL 1900

7.         

MARTHA OG EDGAR PAULSEN

HMNS                                       KL 1700

8.         

KVENVÆR  KIRKE                     1100

NORDBOTN KIRKE                    1400

 

MARTHA OG EDGAR PAULSEN

HMNS                                       KL 1700

U7

MA

9.         

BIBEL OG BØNN

HMNS                                       KL 1930

TI

 

10.      

BIBELGRUPPE

ANSNES BH.                              KL. 1900

ON

11.      

ALPHAKURS 4 

Inger B. R..

HMNS                                      KL 1900

ELSE  M. LEDAL

 

TO

12.      

HYGGESTUND

HMNS                                       KL 1230

TORSDAGSKLUBBEN

KNARRL. BH                             KL 1600

FRE

13.      

Else Ledal

BLÅFJELL                                  KL 1700

PINSEN

HMNS                                      KL 1900

14.      

ELSE M LEDAL        

 

15.      

HITRA  KIRKE                           1100

SANDSTAD KIRKE                     1400

 

ELSE M LEDAL

KNARRL. BH                                KL 1700       

 

U8

 

 

 

V

I

N

T

E

R

 

F

E

R

I

E

MA

16.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

17.      

 

ON

18.      

 

TO

19.      

 

FRE

20.      

 

21.      

 

22.      

 

 

 

 

 

 

 

U 9

 

MA

23.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

24.      

BIBELGRUPPE

ANSNES BH.                              KL. 1900

ON

25.      

ALPHAKURS 4  

Else Marie L.

HMNS                                       KL 1900

 

TO

26.      

HYGGESTUND

HMNS                                       KL 1230

TORSDAGSKLUBBEN

KNARRL. BH                             KL 1600

 

ELIESER  KUØYA                       KL. 1900

fre

27.      

PINSEN

BLÅFJELL                                  KL 1700

28.      

 

Mars 2015

U

 

 

 

1.         

BLÅSKOGHYTTA                       1200

 

 

SANGKVELD

KNARRL. BH                             KL 1700

U 10

MA

2.         

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

3.         

 

 

ON

4.         

SØNDAGSSKOLE

HMNS                                      KL 1700

 

TO

5.         

 

FRE

6.         

 

7.         

 

8.         

HITRA KIRKE                            1100

KVENVÆR KIRKE                      1400

 

 

 

 

U 11

MA

9.         

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

10.      

BIBELGRUPPE

ANSNES BH.                              KL. 1900

ON

11.      

ELSE M LEDAL        

 

 

TO

12.      

HYGGESTUND

HMNS                                      KL 1230

TORSDAGSKLUBBEN

KNARRL. BH                             KL 1600

FRE

13.      

Else M. Ledal

 

PINSEN

HMNS                                      KL 1900

14.      

ELSE M LEDAL

HITRA HELSETUN                     KL. 1600

 

 

 

 

 

15.      

SANDSTAD  KIRKE                    1100

HITRA  KIRKE                           1400

 

ELSE M LEDAL

KVENVÆR BH .                          KL 1700

 

U 12

MA

16.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

17.      

 

ON

18.      

SØNDAGSSKOLE

HMNS                                       KL 1700

 

TO

19.      

 

FRE

20.      

 

21.      

KNUT OLE ØSTERTUN

HMNS                                       KL 1700

 

22.      

 

 

KNUT OLE ØSTERTUN

HMNS                                      KL 1700

U 13

 

MA

23.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

24.      

BIBELGRUPPE

ANSNES BH.                              KL. 1900

ON

25.      

 

TO

26.      

HYGGESTUND

HMNS                                      KL 1230

TORSDAGSKLUBBEN

KNARRL. BH                             KL 1600

FRE

27.      

PINSEN

BLÅFJELL                                  KL 1700

28.      

 

29.      

Palmesøndag

NORDBOTN KIRKE                    1100

SANDSTAD KIRKE                     1400

 

 

U 14

Ma

30.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

Ti

31.      

 

 

April  2015


ON

1.         

 

TO

2.         

SKJÆRTORSDAG

MELANDSJØ OMS.                   1400

 

NATTVERDSMØTE

HMNS                                      KL 1700

FRE

3.         

LANGFREDAG

MARGRETHES M.                     KL.1200

 

4.         

 

5.         

1. PÅSKEDAG

FILLAN KIRKE                           1100

 

 

U

15

MA

6.         

2. PÅSKEDAG

KVENVÆR  KIRKE                     1100

 

LOVSANGSKVELD

KNARRL. BH                             KL 1700

TI

7.         

BIBELGRUPPE

ANSNES BH.                              KL. 1900

ON

8.         

ELSE MARIE LEDAL

HMNS                                      KL 1900

 

SØNDAGSSKOLE

HMNS                                      KL 1700

TO

9.         

HYGGESTUND

HMNS                                       KL 1230

TORSDAGSKLUBBEN

KNARRL. BH                              KL 1600

FRE

10.      

INGER B. RØBERG

HMNS                                      KL 1900

 

11.      

INGER B. RØBERG

HMNS                                       KL 1700

 

12.      

 

 

INGER B. RØBERG

KNARRL. BH                              KL 1700

U

16

MA

13.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

14.      

 

ON

15.      

 

TO

16.      

 

FRE

17.      

PINSEN

HMNS                                      KL 1900

18.      

 

 

 

19.      

SANDSTAD KIRKE                     1100

NORDBOTN KIRKE                    1400

 

U 17

Ma

20.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

Ti

 

 

21.      

RONALD  LUNDGREN

HMNS                                      KL 1900

 

On

22.      

SØNDAGSSKOLE

HMNS    

                               KL 1700

ELSE MARIE LEDAL

HMNS                                      KL 1900

To

23.      

HYGGESTUND

HMNS                                       KL 1230

 

TORSDAGSKLUBBEN

KNARRL. BH                             KL 1600

Fre

24.      

PINSEN

BLÅFJELL                                  KL 1700

25.      

 

26.      

 

 

 

 

U 18

MA

27.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                       KL 1930

TI

 

28.      

 

ON

 

29.      

 

TO

 

30.      

 

 

mai 2015


FRE

1.         

 

2.               

Konfirmasjons-

gudstjeneste

SANDSTAD KIRKE                     1100

 

3.         

Konfirmasjons-   gudstjeneste

HITRA KIRKE                            1100

 

U 19

MA

4.         

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

5.         

 

ON

6.         

SØNDAGSSKOLE

HMNS                                      KL 1700

 

TO

7.         

HYGGESTUND

HMNS                                      KL 1230

 

TORSDAGSKLUBBEN

KNARRL. BH                             KL 1600

FRE

8.         

PINSEN

HMNS                  KL 1900

9.         

Konfirmasjons - gudstjeneste

NORDBOTN KIRKE                    1100

 

 

 

 

 

10.      

Konfirmasjons  -gudstjeneste

FILLAN KIRKE                           1100

Konfirmasjons-  gudstjeneste

KVENVÆR  KIRKE                     1400

 

U 20

MA

11.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

12.      

 

ON

13.      

 

TO

14.      

Kristi Himmelfartsdag

DOLM  KIRKE                           1100

 

FRE

15.      

 

16.      

 

17.      

SANDSTAD  KIRKE       ?

FILLAN  KIRKE       ?

KVENVÆR  KIRKE       ?

 

17.  MAI - FEST

HMNS                                      KL 1700

U21

 

 

 

 

 

MA

18.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

19.      

 

ON

20.      

SØNDAGSSKOLE

HMNS                                      KL 1700

 

TO

21.      

HYGGESTUND

HMNS                                      KL 1230

 

TORSDAGSKLUBBEN

KNARRL. BH                             KL 1600

FRE

22.      

 

23.      

 

 

24.      

1. Pinsedag

NORDBOTN  KIRKE                   1100

 

 

U 22

Ma

25.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                                       KL 1930

Ti

26.      

 

ON

27.      

 

TO

28.      

 

FRE

29.      

PINSEN

BLÅFJELL                                   KL 1700

30.      

 

31.      

 

 

 

 

juni 2015

U23

MA

1.        p

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

2.         

 

ON

3.         

SØNDAGSSKOLE

HMNS                                       KL 1700

 

TO

4.         

HYGGESTUND

HMNS                                      KL 1230

 

TORSDAGSKLUBBEN

KNARRL. BH                              KL 1600

FRE

5.         

PINSEN

HMNS                  KL 1230

6.         

 

7.         

FILLAN  KIRKE                          1100

HITRA KIRKE                            1400

 

 

U

24

MA

8.         

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

9.         

 

ON

10.      

 

TO

11.      


FRE

12.      

PINSEN

HMNS                                       KL 1900

13.      

 

 

 

 

 

14.      

HESTNESHULA                          1200

 

 

U 25

MA

15.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

TI

16.      

 

ON

17.      

 

TO

18.      

 

FRE

19.      

 

20.      

 

21.      

HERØYA                                  1200

 

 

 

 

U26

 

 

 

 

 

MA

22.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                       KL 1930

TI

23.      

 

ON

24.      

 

TO

25.      

 

FRE

26.      

PINSEN

BLÅFJELL                                  KL 1700

27.      

 

 

 

 

 

 

28.      

 

U 27

Ma

29.      

BIBEL OG BØNN

HMNS                                      KL 1930

Ti

30.