Fotoalbum


MEDLEMSINFORMASJON

HITRA MISJONS- OG NÆRMILJØSENTER SOMMEREN 2021

 

1.

        Kjære medlem i foreningen for Hitra Misjons- og       Nærmiljøsenter

Her kommer litt informasjon til dere medlemmer. Som kjent fikk vi ikke avholdt årsmøtet for 2020 på grunn av koronasituasjonen.  Styret ble anmodet fra valgkomiteen om å «stå over» et år da vi ikke kunne samles så mange som medlemstallet tilsa. Styret sa seg da villige til å sitte et ekstra år. 

 

Etter som smittesituasjonen ikke ble særlig bedre på starten av 2021  fikk vi heller ikke avholdt årsmøtet til vanlig tid innen utgangen av mars.  Styret fastsatte da ny årsmøtedato til torsdag16. september, kl. 18oo 

 

Vi håper at alle medlemmer da kan føle seg trygge til å møtes. Arrangementet er selvsagt underlagt gjeldende smitteverntiltak.

 

Denne spesielle tiden har nok fått følger for driften av Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter.  Vi fikk tidlig godkjenning for ganske strenge smitteverntiltak, og vi kunne derfor videreføre en del arrangementer, men måtte også avlyse eller utsette en rekke utleiearrangementer.  Dette har selvsagt fått konsekvenser for økonomien. Heldigvis har vi en solid leietaker i forbindelse med utleie til voksenopplæringen – Hitra kommune.  Dette gir et godt grunnlag for økonomien.

 

Vi har dog gjennomført en del hyggetreff og søndagsmøter -  og ikke minst søndagsskolen. Søndagsskolen ser ut til å vokse ganske kraftig. 

Hvis vi ikke i nær fremtid opplever at pandemien blir borte, og alle restriksjoner avviklet, så tror vi likevel at mange typer arrangement kan avholdes så lenge vi gjennomfører nødvendige regler. 


2.  Utleie til Hitra Voksenopplæring

Fast utleie av undervisningslokaler til Voksenopplæringa i Hitra er selve grunnlaget for sikker økonomi. For at vi kan huse den, er vi avhengig av våre ukeledere som gjør alt renhold og rydding samt holder huset åpent og stengt til faste tider.  Fra høsten 2021 utvides undervisningslokalet slik at det er plass til 12 – 14 elever.  Vi har derfor åpnet opp glassveggen mellom tidligere grupperom og klasserom.  Det ser ut til at det blir et stort og meget godt egnet undervisningsrom.  Avtale med leietaker med utleiepris er avklart.


3.   Litt om økonomien

Når den «vanlige» driften - som vi har hatt siden oppstart i 2009 reduseres betraktelig, så får dette selvsagt konsekvenser. Det kan se ut til at vi kan få et lite underskudd i driften i år – noe vi må regne med på grunn av koronaen.  Detaljert oversikt over økonomien blir naturligvis lagt fram på kommende årsmøte.  Det må understrekes at den offervilje og innsats som er gjort – og fremdeles gjøres av frivillige, er svært viktig for framtidig drift av Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter. 


 3.   Litt fra styret

I denne koronatiden har det sittende styret vært Nils Vang (leder), Leif Bakeng (nestleder) Edel Myhren (sekretær) og medlemmene Jorun Aune og Asbjørn Simonsen.  Vara-representantene Inger J. Roald og Hege Terese Myhren har også møtt på de fleste møter. 

Styret har vært samlet i snitt en gang pr. måned, og her er noen av temaene som er tatt opp og gjort vedtak i:

 

* Økonomien  * Plan over arrangementer   * Utleie til voksenopplæringa        * Koronaregler

* Ulike typer utleie     * Ukeledere    * Annen frivillig hjelp    * Vedlikehold av eiendom * Renhold

* Støtte til barne- ungd. Tiltak  * Nødv. Reparasjoner      4.  Virksomheten framover

Planen som følger er KUN FORELØPIG, og den kan endres. Følg gjerne med på Facebook eller på vår hjemmeside: www.hitramsjonshus.net – eller annonser.

Om du er usikker på arrangement, ring 48 21 95 74. 


5.   VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR Hitra Misjons-            og  Nærmiljøsenter

Sted:   Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

Dato: Torsdag 16. september, kl. 18oo

Saksliste

1.     Åpning av årsmøtet v/styreleder

2.     Valg av møteleder

3.     Godkjenning av innkallingen

4.     Godkjenning av saksliste

5.     Valg av referent

6.     Valg av tellekorps – 2 medlemmer

7.     Valg av to personer til å signere protokollen

8.     Årsmelding for 2020

9.     Regnskap for 2020, Budsjett for 2021

10. Valg

11. Vedta vedtekter

 

Hjertelig velkommen til årsmøtet.  Vi skal gjennomføre møtet med så trygge og gode smittevernstiltak som vi kan.     Mvh. N. Vang


6.   Medlemmer i foreningen for Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

Alle 45 skrevne medlemmer- som har betalt årskontingenten, kan møte på årsmøtet for Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter. Her har alle medlemmer forslagsrett,  uttale- og stemmerett, og deltar i valg på nye styremedlemmer.  Det er viktig at alle betaler inn sin kontingent for 2021 påkr 200.-  Betalt kontingent gir deltakelse på årsmøtet.

Det kan du gjøre på 3 forskjellige måter:

·   Betale inn kontant direkte til   økonomileder Svanhild Vang

·    Betale inn kr. 200 til konto 4312 15  17281 (Hemne sp.b.)

·        Vippse beløpet til konto 50 71 55

Er du usikker på om du allerede har betalt, så kan du sjekke det ved henvendelse til Svanhild Vang på telefon 41 45 97 53.

Du har fremdeles ikke lagt til bildet i fotoalbumet.