Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter har ulike oppgaver

.. SOM MISJONSSENTER:

Historien bak

Det skulle gå over 30 år fra ideen ble unnganget tidlig på `80 - tallet til den ble realisert i 2009.  Utallige møter, basarer, innsamlingsaksjoner, loppemarkeder, kakelotterier mm. innbrakte utrolige 2 millioner i egenkapital.
I tillegg fikk daværende "Fillan misjonshusforening" testamentariske gaver samt en god sum fra salg av Strøm og Sandstad bedehus, slik at egenkapitalen ved byggestart var på ca 3 millioner kroner - over 50% av totalkostnaden. 

Givertjenesten
Det ble tidlig klart at dette trosprosjektet ikke kunne realiseres uten at enkeltpersoner forpliktet seg å avsette faste beløp igjennom en givertjeneste.  Denne tjenesten er fortsatt en viktig bærebjelke i økonomien, og kommer til å være det en god stund framover.

Bygde hus sammen med Mediehuset AS
På `80 - tallet var det mange misjonsvenner som ble enige om, og sikre på, at det var riktig å  bygge et moderne hus i kommunesentret Fillan.  Misjonshusforeningen ble invitert til samarbeid med  Mediehuset AS om oppføring av et større senter i Fillan der Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter ble eier av en mindre andel av det store Mediehuset AS.
Som misjonshus har bygningen vist seg å fungere svært godt. Lyse trivelige, pene og godt ventilerte rom med moderne hjelpemidler på alle måter har vist seg å være svært tjenlige for virksomheten

Et misjonshus og Nærmiljøsenter for hele Hitra.
I dag er visjonen blitt en realitet, og bruken av huset er i stor grad utvidet til å  gjelde misjonsvirksomhet for hele Hitra. 
 I oppstartsåret har en rekke kristelige organisasjoner arrangert fester, møter, stevner og forskjellige samlinger i sentret. Alle gir gode tilbakemeldinger, noe som har skapt glede og optimisme i styret og blant misjonsvenner.

Lyse og trivelige lokaler med plass til ca 120 personer

...SOM HITRA FRIVILLIGSENTRAL OG NÆRMILJØSENTER

...og lokaler for Hitra Frivilligsentral
Hitra Frivilligsentral er meget aktiv, og utfører et stort frivillighetsarbeid for ulike aldersgrupper på Hitra.  Link til denne finnes på menyen til venstre. 


og utleielokaler
🙂
til private selskaper som barnedåp, konfirmasjoner, bursdager, minnesamvære o.l
🤩
lokaler for møter, kurser, konferanser arrangert av lag og organisasjoner.
 

Julefering