Gamle "Nyheter"

 

VELKOMMEN TIL KVELDSKONSERT

Søndag 11. oktober, kl. 18:00 til 19:30

Nett-konsert med videoer fra ulike sanggrupper og artister fra flere kontinenter.

Meget god kvalitet på både film og lyd.

 

Kaffe og twistservering. Gratis konsert, kaffe og twist.  Ta med deg noen og kom. Velkommen til en skikkelig flott opplevelse.

VELKOMMEN TIL HYGGESTUND !

Som dere ser er det planlagt 9 treff med "HYGGESTUND" i løpet av høsten 2020. Det vil fortsatt være variert program: sang og musikk, muntre historier, dikt, fortellinger, kåseri, dagens gjest, quiz, intervjuer, andakt, filmer og bilder - og ikke minst god servering. 

Vårt mål er at alle skal oppleve en skikkelig trivelig stund med godt program.

Gjør arrangementene kjent for venner og naboer.  Fint om du får noen med deg.

NYHETSOPPDATERING FRA Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

Det planlagte årsmøtet for 2020 utgår.

På grunn av koronakrisen, og de innførte restriksjoner, har styret for Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter vedtatt å la årsmøtet for 2020 utgå.  Medlemmene er i hovedsak godt voksne seniorer hvor mange er i den såkalte risikogruppen.  Valgkomiteen, som skulle foreslå kandidater til styret, hadde en telefonrunde seg imellom, og kom så med forslag til styret om å forlenge valgperioden med 1 år, noe som i praksis betyr at styremedlemmene sitter et år ekstra. Valgkomiteens medlemmer blir også forlenget med 1 år.

Begrunnelsen for dette er helsefaren ved å samle mange i risikogruppa til et årsmøte. Styret har derfor tatt rådet fra valgkomiteen på alvor, og er villig til å sitte et ekstra år under rådende forhold.

Vi har nå 51 skrevne medlemmer i «Foreningen for Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter». Alle medlemmer blir underrettet om vedtaket i styret.

 

      En kortfattet årsmelding for aktiviteten i 2019.


HITRA MISJONS- OG NÆRMILJØSENTER,        ÅRSMELDING FOR 2019

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

SUM


1

MINNESAMVÆR

111

11


5


2

STRIKKEKAFE - utleie

4

4

4

5

4

2


1

24


3

KREATIV FRITID

1

1

1

1

1

11

1

1


9


4

FIDELIS KOR + CARPE DIEM

4

3

3

2

3

13

3

2

1

25


5

ØYSANG KOR

1

1

3

4

3

1


1

1

2

2

1

20


6

BABYSANG

2

1

2

2

2
9


7

STYREMØTER hmns /+ ARR.

1

1

1

1

1

11


1


8


8

MISJONSARRANGEMENT

2

4

5

3

2

1


3

3

4

5

2

34


9

TRIM

3

2

4

2

4

1


1

17


10

BIBEL OG BØNN / NATTVERDSAML.

2

2

2

4

2

1


3

2

4

4

3

29


11

SØNDAGSSKOLEN

2

1


1

1

2


1

1

1

1

1

12


12

HYGGESTUND

2

2

2

2

2

2


1

1

3

2

1

20


13

BURSDAGER - utleie


11


14

SANITETEN - FILLAN

11

2


15

KONFIRMANTUNDERV./ARR FOR K.

2

4

2

2


1


2

2


3


18


16

MENIGHETSRÅDENE/KIRKEKONTORET

11

1

2


3

2

2

3

1

16


17

UTLEIE SELSKAPER/FORENINGER / LAG

4

6

4

7

3

4


1


1

2

3

35


18

ALPHA - KURS


2

2

2

1
2

2

1


12


19

ERITREA - UTLEIE PÅ SØNDAGER

0


20

DIV. ARR. I FRIVILLLIGSENTRALEN


1


3

1

1


1

7


21

FORLIKSRÅDET

1

1

1

1


11
6


22

FAGKURS

2

2

2

2

2
2


2

2

16


23

BARNEVERNET112


24

JENTEGRUPPA
Antall arrangement pr. måned:

36

39

38

47

33

22

2

19

22

24

30

15Antall arrangement for 2019:

327

327


 

 

  1. a.     Hitra Frivilligsentral flyttet ut.

Så ble det til at styret for Hitra Frivilligsentral valgte å flytte til nye lokaler etter at Hitra ble sammenslått med deler av Snillfjord.  Behovet for omstrukturering samt større lokaler gjorde at sentralen ble lokalisert som våre naboer i Mediehuset.  Vi fikk en ryddig og riktig gjennomgang inventar og utstyr samt økonomi for å få satt en sluttstrek for leieforholdet. Vi ser tilbake på 10 gode år i fellesskap med Hitra Frivilligsentral.  Vi oppfordrer alle til å involvere seg i frivillighetsarbeidet da dette er svært godt forenelig med den visjon Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter står for.

 

  1. b.     Hitra voksenopplæring flyttet inn.

Fra høsten 2019 har en gruppe fra Hitra Voksenopplæring fått sitt lille klasserom på Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter. De har sin ukentlige undervisning fordelt på 5 dager. Vi har fått et godt og konstruktivt forhold til Hitra Voksenopplæring, og ønsker at de skal ha mulighet til fortsatt å leie rom hos oss framover.

 

  1. c.      En allsidig virksomhet!

Som oversikten ovenfor viser lever Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter opp til sitt navn, både med hensyn til misjonsvirksomhet på mange ulike områder og et nærmiljøsenter med ulike arrangementer. Med sine 327 arrangementer vil nok besøkstallet ligge minst på 4000 besøkende dette året.

Det er gledelig at vi har fått i gang både søndagsskolen igjen og nystart av en jentegruppe.  Samlingene rundt bibel, bønn og nattverd kunne kanskje fått bedre tilslutning – noe å tenke over. Hyggestunder og misjonsarrangementer har dette året vært godt besøkt.

Vi har mottatt stor takk fra menighetene og kirkelig ansatte og frivillige for å stille lokaler til disponering for konfirmantundervisningen.  Kirka leier også lokaler til ulike sammenkomster.

Alpha-kursene er fortsatt godt besøkt og blir satt pris på.  En oppfølging forventes fra høsten.

 

  1. d.     Endring av utleievirksomheten

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter har fram til nå hatt serveringsbevilling og utleie av lokaler med servering til en rekke leietakere.  Dette har krevd personale med godkjent utdanning for å lage mat og servere. Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter betaler inn moms for denne serveringen. Vi har derfor benyttet Hitra Regnskapskontor til denne tjenesten.

Styret er nå innstilt på å endre denne virksomheten, fra matsalg med serveringsbevilling til kun utleie av rom i forbindelse med arrangementer. Det blir dermed ikke samme «trykk» på frivillig personell til matlaging og servering og en rekke oppgaver og ansvar som følger med en serveringsbedrift

 

  1. e.     Litt om økonomien

Dette året vedtok styret å gi 300 000 kr til de tre eierorganisasjonene i forbindelse med 10 – årsjubileet.  Oppsparte midler gav også rom for å engasjere ungdommer i et viktig ungdomsarbeid, samt noe godtgjørelse for Alpha-kursene, til sammen ca. 50.000 kr

 

I sluttoppgjøret med Hitra Frivilligsentral ble det overført ca. 80 000 kr som rettmessig tilhørte sentralen.

 

Hvis vi ser bort fra disse spesielle utgiftene, ser det ut til at selve driften også dette året har gått bra, faktisk med et lite overskudd.

Imidlertid er framtida noe mer usikker da vi ikke ser oss i stand til å drive så intenst med matservering, og at momstilskuddet fra staten, ca. 90 000 kr pr. år faller bort.

 

Styret er inne i en periode der det å redusere utgiftene vil være viktig.

 

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter er fortsatt helt avhengig av frivillige medarbeidere – på alle områder!

11.05.20              

Kjære leser

En liten hilsen fra styreleder for Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter. 

Å bli revet ut av et liv, som på mange måter var forutsigbart og trygt - til et liv hvor frykt og usikkerhet preger dagen, har blitt en stor prøvelse for oss alle. Alt har blitt satt på vent, og en uvirkelig følelse og redsel for morgendagen har inntatt oss. Vi er omgitt av strenge restriksjoner som vi tidligere ikke kunne forestille oss.

Knapt noen hadde forestilt seg at vi i trygge, rolige Norge skulle bli rammet av en slik trussel. Vi som har verdens beste helsevesen, penger på bok, trygt arbeid og god pensjon og full frihet til det det meste. Vi som kunne bestille ferieturer til alle verdens land med opplevelser for livet.

Plutselig er vår verden omsnudd. Vårt travle og kanskje litt luksuriøse og for mange -sorgløse liv har blitt satt på vent.

For mange har ulike sammenkomster vært oaser i livet.  Fellesskap med sang, musikk, ord og verbale innslag og felleskap rundt måltider, er nå ikke mulig slik situasjonen er. Savnet og ensomheten samt frykten for morgendagen har blitt merkbar for mange.

Et gammelt ordtak sier: "Han (eller hun) har møtt veggen." Det betyr en bråstopp i livet.  Dette er vel en følelse mange kan ha i disse dager.

Hva kan vi gjøre med det?

En liten hendelse fra virkeligheten:  To menn satt en kveld foran storvinduet på Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter og  så ut i vinternatten.

" Så trist og mørkt det er,"  sier den ene.

" Ser du alle lysene ute?" sier den andre.

Jeg var den som så mørket, en kamerat så på lyset. Jeg lærte noe den kvelden.

Se framover. Vi gleder oss til igjen å samles om rike og fine opplevelser. 

Så har vi igjen fått en alvorlig påminnelse om at vi er sårbare, og kanskje ikke har så god kontroll som vi trodde. Vi har vel vært vant til å ta livets mange goder for gitt.

Så blir det ekstra viktig å ha en riktig kurs for livet og ha et trygt ankerfeste når livet røyner på.

Mitt ønske er at Guds beskyttelse må hvile spesielt over deg som leser dette.

Les gjerne Salme 91 fra Bibelboken.  Du kan også gå til linken under for å høre denne salmen fra YouTube

Mvh. Nils Vang

https://www.bing.com/videos/search?q=salme+91&&view=detail&mid=F5A11DCA4E6A10C4DCD2F5A11DCA4E6A10C4DCD2&rvsmid=784D105095598CCB74C6784D105095598CCB74C6&FORM=VDRVRV

Velkommen til Alpha!  MELD DEG PÅ!

Alphakurs 9, våren 2018

Kurskveldene blir slik:

On 7. feb.:        Birger Foseide

(Tekst for fastelavnssøndag, 11. feb.)

Jes 53,1–5

Joh 12,20–33

1 Kor 1,18–25

Såret for våre overtredelser

Jesu død og herliggjørelse

Vi forkynner en korsfestet Kristus

On 21. feb.:      Knut Ole Østertun

(Tekst for 2. søndag i fastetiden, 25. feb.)

1 Mos 3,8–15

Oppgjør etter syndefallet (prek.tekst)

Hun som fikk syndene tilgitt

Rom 5,17–19

Luk 7,36–50

Fall og rettferdighetens gave

On 14. mars:       Bertel Aasen

( Maria budskapsdag – Søndag 18. mars 2018 )

Jer 33,14–17 

En rettferdig spire for Davids ætt

Luk 1,46–55  

Nåden i Kristus

Ef 1,3–6 

Marias lovsang

On 21. mars:    Else Marie Ledal

(Tekst for palmesøndag, 25. mars.)      

Rom 3,21–26

Jes 56,6 – 8  

Matt 26,6–13

Rettferdighet ved troen

Bønnens hus for alle folk

Jesus salves

On 11. april:     Inger Brit Røberg

(Tekst for 3. søndag i påsketiden, 15. april)

Hebr 13,20–21

Esek 34,23–31

eller Apg 3,12–21

Joh 10,1–10

Den store hyrden

David, hyrde og fyrste

Livets opphavsmann

Jeg er porten

On 25. april:      Kristian Fagerli

(Tekst for 5. søndag i påsketiden, 29. april)

Rom 12,1–3

Luk 13,18–21

1 Kong 17,8–16,

eller Apg 2,42–47

Til glede for Gud

Sennepsfrø og surdeig

Enken i Sarepta

Fellesskap mellom troende

On 9. mai:         Knut Ole Østertun

(Tekst for søndag før pinse, 13. mai)

Sak 14,6–9, eller

Apg 26,1–3.20–29

Det nye Jerusalem

Åp 21,22–27

Herrens dag

I Jerusalem og for folkeslagene

Joh 3,16–21

Lyset er kommet til verden

Da er også du velkommen til Alpha-kurs.

Ta gjerne med Bibel og notatbok.

Meld deg på….

ü  ved å sende e-post til Nils Vang: njo-va@online.no

ü  ved sms/eller ringe til 48 21 95 74, eller 72 44 12 94

ü  ved å ringe Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter, 72 46 11 00

VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

Arrangementsgruppe for Alpha 9:

Leif Bakeng, Arvid Joramo, Asbjørn Simonsen og Nils Vang

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

har den glede å ønske deg velkommen til et nytt Alphakurs, faktisk det 9. kurset over en 5 årsperiode. Kursene har vært svært godt besøkt, og mange har gitt positive uttrykk for hva de har erfart og opplevd på kursene. Enkelte personer har faktisk deltatt i nesten alle foregående kurs.

Mange opplever tida vi lever i som usikker.

Vi lever i en tid med mye frustrasjon og forvirring med tanke på alt det vonde og vanskelige som skjer både i nære og fjerne strøk?

Hvordan vil det gå i framtida?

Er det noe håp – og hvor er det håp å finne?

Hva med meg og mine – nå og i framtida?

Alpha-kurset gir ikke svar på alt, men….

.. kanskje mer innsikt og kunnskap om hva Bibelen sier om vår tid og tanker om tiden som skal komme.

Hvem er Alpha-kurset for?

ü  Den som er nysgjerrig på hva kristen tro er..

ü  Den som er litt undrende  - og litt på leit..

ü  Den som tror - og den som ikke tror...

ü  Den som er sikker - og den som ikke er så sikker..

ü  Den som setter pris på godt sosialt felleskap..

ü  Den som koser seg sammen rundt måltider..

ü  Den som har utbytte av å høre hva andre har opplevd og erfart..

ü  Den som trives med sang, musikk, gode historier, latter og humor i godt felleskap…

Kveldsopplegget

Timeplanen:     

1830 - 1900         Velkommen, orienteringer og måltid            

1900 – 1915        Sang, musikk, orienteringer               

1915 – 1945        Undervisning i kveldens tema

1945 – 2000        Kaffe, te, pluss noe til + inndeling i grupper

2000 – 2030        Samtale i grupper                                          

2030       --            Kveldssang og oppsummering

Kurset er gratis. Du betaler kun for kveldsmaten (Selvkost/50 kr)

Innholdet i dette kurset er hentet fra søndagens tekstrekke. Du vil nok få større utbytte av kurset hvis du leser skriftstedene på forhånd:

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE AVVIKLET

Tirsdag 16. januar ble ekstraordinært årsmøte avviklet for Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter. På forrige årsmøte ble det bestemt at de gamle vedtektene skulle redigeres og tilpasses den drift vi har i dag. Vedtektene ble enstemmig vedtatt og gjort gjeldende fra 16. januar, 2018.

Noen vedtektsendringer får visse følger. Vi kan nevne følgende:

1.  En "Misjonshusforening", tilhørende Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter, ble stiftet. Foreningen  skal bestå av skrevne medlemmer. Foreningen er ment å ha medlemmer som kan delta i frivillig arbeid samt innestå for de visjoner og mål stedet har. (Du kan lese mer om dette under stedets vedtekter) Ønsker du å vite mer om medlemskap, ta kontakt med styreleder for stedet.

2.  Arbeidet for å verve skrevne medlemmer har startet. Kontingent for 2018 er 200 kroner. For å kunne stemme på årsmøtet, må medlemskap være ordnet.

3.  En valgkomite vil spørre aktuelle medlemmer om å stille til valg på ordinært årsmøte.  Ta kontakt med leder hvis du har spørsmål vedrørende valgkomiteen. 

NY ARRANGEMENTSLISTE

Se i venstremenyen - under pkt. 2 Arrangementer. Her finner du oversikt over arrangementene i først halvår

Avskjedsfest for seniorprest Lars Birger Aadland

Så kunne hitterværingene ta offisielt avskjed med en avholdt og kjær prest på Hitra. Selv om Lars Birger "bare" var vikarprest, så har han gjennom flere år satt varige merker etter seg her ute i havgapet.  Mange ble nok kjent med Lars Birger dahan var prest på Frøya, og siden som prestevikar her på Hitra i ulike sammenhenger. Lars Birger har i sitt virke bokstavelig spilt på mange strenger og gitt mange gode opplevelser gjennom sine musikalske innslag på sine blåseinstrumenter samt gledet mange med sin stemme - som er svært godt egnet både til sang og tale! En festkomite fra menighetsrådene, med kirkeverge Hege Myhren i spissen, kunne motta velfortjent ros for en flott og minnerik avskjedsfest på Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter. Bildet av Lars Birger viser en ganske passende habitt som vil minne han om at han er velkommen når det måtte være - til Hitra igjen! Vi er takknemlige for Lars Birgers innsats så langt - og vi har fortsatt håp om at "nypensjonisten" selv vil velge å komme til Hitra, så derfor sier vi: "Hitra- når du vil!

«ØYSANG -ØVINGER»   Vinter og vår – 2018

«Øysang-Hitra» en liten sang- og musikkgruppe på ca. 15 medlemmer, Formål: Godt sosialt og åndelig fellesskap og delta med sang og musikk på ulike arrangementer, både lokalt og i regionen. Sanggruppa øver på tirsdager mellom kl. 19oo og 21oo på Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter på følgende datoer: 

Januar:   ti 9 /1    ti 23 /1  ti 3 0 /1

Februar:  ti 13 /2  ti 27 /2 

Mars       ti 6 /3    ti 13 /3 ti 20 /3

April       ti 3 /4    ti 10 /4  ti 17 /4  ti 24 /4

Mai         ti 8 /5    ti 15 /5  ti 22 /5  ti 29 /5

Juni        ti 5 /6    ti 12 /6 

"SAMMEN PÅ SØNDAG" søndag 18. feb. kl. 17:00

Besøk av japanmisjonær Else Marie Ledal som taler og viser bilder. Sanggruppa "Øysang" deltar. Velkommen til en rik og givende stund sammen om Guds ord! Misjonskollekt og bevertning.  Fint om du kunngjør dette til venner og kjente.  Få gjerne noen med deg!

Velkommen til julemesse, 2017

Norsk Luthersk Misjonssamband

Lørdag 25. november

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

PROGRAM FOR DAGEN:

11.00 Dørene åpnes. Salget starter

Servering av kaffe og kaker hele dagen

Åresalg

Dagslotteri

12.30 Sangstund og andakt

Besøk av japanmisjonær Else Marie Ledal

13.00 Salg av rømmegrøt

Salg og utlodning fortsetter

15.00 Trekning og avslutning

 ALPHA-KVELDER

 HITRA MISJONS- OG NÆRMILJØSENTER

 Ønsker deg velkommen til 3 kvelder i høst der du sammen med andre deltakere kan dele egne tanker om viktige tema innen den kristne tro!

 Du trenger ikke være «spesielt kristelig eller kirkelig» det holder å være litt nysgjerrig – eller at du liker å samtale med andre om viktige ting i livet!

 Onsdag 8. november, mellom kl. 1830 og 2030

Innleder: Tidl. prost Birger Fosseide: Bibeltekst fra  Markus 10, 28 -31 Tema: «…Å forlate noe…- og få noe annet igjen…» 

Onsdag 22. november, mellom kl. 1830 og 2030 Innleder: Prest Oddbjørn Stjern: Bibeltekst fra Matteus 25, 31-46 Tema: «…Når menneskesønnen kommer i sin herlighet…..»

 Bill Gaither – konserter på ulike steder i USA Videoene viser fantastisk sang og musikk fra verdenskjente artister. Flott kvalitet både på film og lyd! Garantert en stor og flott opplevelse! Dette er en «kafé -konsert» hvor du kan bli servert kaffe og vafler mens du nyter konserten. Velkommen til en flott musikalsk opplevelse!

Konserten arrangeres i  Knarrlagsund bedehus  Fredag 10. november, kl. 1900 Gratis adgang.

****************************************************

ALPHA-KVELDER

HITRA MISJONS- OG NÆRMILJØSENTER

Ønsker deg velkommen til 3 kvelder i høst der du sammen med andre deltakere kan dele egne tanker om viktige tema innen den kristne tro!Du trenger ikke være «spesielt kristelig eller kirkelig» det holder å være litt nysgjerrig – eller at du liker å samtale med andre om viktige ting i livet!

Onsdag 25. oktober, mellom kl. 1830 og 2030 Innleder: Seniorprest Lars Birger Ådland: Tema: «Herre, er det få som blir frelst?» (Bibeltekst fra Lukas 13, 22-30.

Onsdag 8. november, mellom kl. 1830 og 2030 Innleder: Tidl. prost Birger Fosseide: Bibeltekst fra  Markus 10, 28 -31 Tema: «…Å forlate noe…- og få noe annet igjen…»

Onsdag 22. november, mellom kl. 1830 og 2030 Innleder: Prest Oddbjørn Stjern: Bibeltekst fra Matteus 25, 31-46 Tema: «…Når menneskesønnen kommer i sin herlighet…..»

RING  72461100 , eller 41459753 OG MELD DEG PÅ!

Kystsang-stevnet – høstens store sang- og musikkmønstring Sted: Hitra Misjons- og nærmiljøsenter

Tid: Søndag 17.september

Kl. 1300            Middagsservering. Sangere og musikere er invitert til denne festmiddagen. Også andre kan melde seg på til denne middagen ved å ringe Ann-Bjørg på 72461100, eller ta kontakt med Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

Kl. 1500            Konsert.  Eget program deles ut.

Medvirkende: Frøya musikklag, Øyklang, Carpe Deum, Daniel og Sara Kwizera , Rigmor Vullum, Kolbjørn Thomsen samt flere andre enkeltinnslag. Servering under konserten. Gave til kristent arbeid blant barn på Frøya og Hitra.  Alle Hjertelig velkommen!  

Velkommen til temakveld : «Hjelp til Russland»

Sted: Hitra Misjons- og nærmiljøsenter Tid: Fredag 8.september, kl. 18oo Det handler om nødhjelp til fattige barn på barnehjem, eldre og syke samt de aller svakeste i samfunnet. Ansnes brukthandel har støttet dette prosjektet i flere år.

  • ·         Film og bilder fra hjelpesendingstur
  • ·         Diakon Maria fra Russland forteller
  • ·         Russisk og norsk mat
  • ·         Frivillig kollekt til dette prosjektet
  • ·         Sang og musikk

Arrangør Ansnes brukthandel

HØSTKALENDEREN for 2017 er nå ferdig!

I venstremenyen under "Arrangementer" finner du høstens mange treffpunkter her på Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter, faktisk over 100 bare i løpet av høsthalvåret! I tillegg finner du oversikt over gudstjenestene i hitra-kirkene for samme tidsrom. 

Nytt og spennende tiltak:

Sogneprest og menighetspedagog vil i høst gjennomføre et opplegg kalt "Unge voksne" Dette er et lørdagskveldsopplegg for voksne fra 16 år og oppover. Se datoer under "Arrangementer." Informasjon om tiltaket vil du finne i "Hav og Himmel" og på Hitra kirkekontor.

Korvirksomheten er i stadig framgang!

Både "Familiekoret" og "Øysang" har fått flere medlemmer og flere sanger. De har sine øvinger fastlagt for høsten.  Se datoene under "Arrangementer"  Nye medlemmer er svært velkomne.  Ta ev. kontakt med Vang eller Krauss.

Hyggestundene fortsetter

Etter 7 år med slike samlinger, erfarer vi at disse fortsatt er like populære og spesielt ettertraktet av de mange seniorer her på Hitra, men også mange andre er innom disse arrangementer og setter stor pris på disse. Se datoer under "Arrangementer"

Babysang og småbarnstreff fortsetter

Vår diakon vil fortsatt, sammen med gode hjelpere, ta ansvar for innhold og opplegg gjennom hele høsten. Se tidspunkter under "Arr..." Ta kontakt med kirkekontoret hvis du som småbarns-forelder lurer på hva dette er.

"Sammen på søndag"

Annenhver søndag, mellom 1600 og 1800 er sentret åpent for sang, musikk, taler, vitnesbyrd, lovsang, misjonsoffer samt god bevertning. Her kan du også finne tilreisende gjester som deltar. Velkommen skal du være.  Merk tidspunktet!

Datoer finner du under "ARR.."

"Russlandskveld"

Vi viser film og forteller fra tur med hjelpesendinger til Russland siste året. Det er Ansnes brukthandel som står som arrangør for denne kvelden.  

Filmkvelder   

I høst viser vi "Haugefilmen" og "Lutherfilmen" Det vil bli rom for samtale rundt kaffebordet etter filmene.

Nytt Alpha-kurs i høst.     

Det arrangeres nytt kurs over 4 kvelder. Innholdet i disse er å gjennomgå søndagens tekster fra Bibelen. (Se datoer under "Arrangementer." Høstkurset er først og fremst beregnet for nye medlemmer, men er selvsagt åpent for alle. 

Søndagsskole for barn fra 3 år og oppover

Samling annenhver onsdag mellom kl. 17oo og 18oo. Egen Facebook-side med meldinger til foresatte.

Bibel- og bønnesamlinger      

arrangeres fortsatt hver mandag mellom 19oo og 21oo. Velkommen!

Gudstjenestene

Merk deg tid og sted for disse.  I år markeres Luther og reformasjonen.  Se "Arrangementslista"

20. sept. 2016

Kystsang-stevnet ble en flott opplevelse!      

Gjennom mange år har flere musikklag  i Sør-Trøndelag truffet hverandre 3. søndagen i september - så også i år.  I tillegg til Frøya musikklag, ble det i år deby for den nystartede sanggruppa "Øysang-Hitra". Tilhørerne satte også i år stor pris på sang og musikk fra søskenparet  Rigmor Vullum og Kolbjørn Thomsen. Med varme og rike sanger, friskt og ekte framført, ble de til stor glede og velsignelse. Et litt eksklusivt sanginnslag fikk vi fra Laetitia Mugwanesa sammen med sin datter Sarah.  Dette er hitterværinger, opprinnelig fra Rwanda, som gav tilhørerne en riktig flott opplevelse. Lars Birger Aadland hadde også i år andakt, samt majestetisk kornettmusikk. I tillegg innslag fra lokale krefter både fra Frøya og Hitra.  En flott opplevelse også i år.  Kanskje kan dette bli tradisjon her på Hitra..?                  

20. sept. 2016  

"Storrengjøring.."                  

 Årets hovedrengjøring er så og si gjennomført, rundvask av vegger og inventar, samt golvvask og boning, diverse reparasjoner og vedlikehold.  Det er mange villige hender som gjør en helt nødvendig jobb etter fortsatt svært mange besøk gjennom et år. En del slitasje blir det etter hvert, noe må repareres og forbedres, andre ting må skiftes ut. En god drift gjør at alt dette kan gjennomføres på en god måte.

20. sept. 2016 "Øysang- Hitra" er i gang Så langt ser det ut til at sanggruppa "Øyklang.Hitra" har kommet godt i gang med sine øvelser.  Debyen ble riktig så bra under høstens Kystsang-stevne, søndag 18. sept. Til nå er det 12 damer og 4 menn som har meldt seg inn i sanggruppa. Imidlertid håper vi på flere etter hvert - ikke minst mannsstemmer.  Hvis du som leser dette har interesse for å være med i et sangfellesskap - der menyen er mer tradisjonelle kristne sanger, så er du hjertelig velkommen.  Du finner øvingsdatoer i venstremenyen, under ARRANGEMENTER for høsten 2016.

20. sept. 2016

Bibelkurs, høsten 2016            

Styret for HMNS arbeider med å få detaljer ferdige for å kunne tilby et bibelkurs i høst. Så snart innhold og kursholder er klarlagt, vil det bli opptrykt en folder som viser kursets innhold. Informasjon vil også komme her på denne hjemmesida

Publisert 4. august `16      

Velkommen til å være med i ny sanggruppe! Oppstarts samling: Tirsdag 16. august kl. 1830 

Sted: Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter. Intensjonen bak tiltaket:  Dette vil på mange måter være en etterfølger av Hitra musikklag som virket i over 20 år. Repertoaret vi være enkle og friske sanger/viser med kristent innhold.

Ta kontakt med Nils Vang om du ønsker å vite litt mer om hva som ligger i dette tiltaket.

Publisert 30.mai .    (Overføres til "Gamle nyheter i venstremenyen senere)                         

KYSTSANGSTEVNE I SEPTEMBER      

Tid:  Søndag 18. september, 2016.  Konsert fra kl. 15oo

Sted: Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

Velkommen kystsangstevne! i kristen regi, arrangert av Hitra og Frøya i fellesskap.

Det er en glede å invitere sangere, musikere og gjester  til en forhåpentligvis flott sang- og musikkopplevelse her på Trøndelagskysten.  Stevnet er en videreføring av en lang tradisjon med  årlige musikklagstreff mellom ulike musikklag, alle med tilknytning til sanger fra bedehus-tradisjonen.

De ulike sang- og musikkinnslag Vi mener også i år å ha fått svært gode aktører som garantert vil inspirere og velsigne med sin sang og musikk.¨

*Søskenparet Rigmor Vullum og Kolbjørn Thomsen kommer opprinnelig fra Sula, men er nå bosatt i Stjørdal og Skaun,  Frisk sang og musikk samt sterkte vitnesbyrd.

*Frøya musikklag blir selve musikklaget i år.  Vi regner med fortsatt sterk og flott sang fra frøyværingene.

*Ingar Faber Grønli .Trubadur, sanger og musiker sammen med Nils Vang.  Her må du påregne friske takter!

Laetitia Mugwaneza fra Rwanda bidrar med sterk og engasjert sangframførelse.

ANDRE SANG- OG MUSIKKREFTER er ennå ikke helt avklart.  Komplett program blir presentert i august.

Nystartet sang- og musikklag fra Hitra. Det kan tyde på at navnet blir "Øysang" Øvingsdatoer finner du under "Arrangementer" i venstrekolonnen. Har du kanskje et ønske om å være med i en slik sanggruppe, så ta gjerne kontakt med Nils Vang. 

Konsertprogrammet byr på duetter, flerstemt sang, tradisjonell musikklagssang, solister og ulike sammensetninger. De vil selv presentere sine innslag. Annonse i HF og her på hjemmesida kommer senere.

 Publisert 16.mai.    (Overføres til "Gamle nyheter i venstremenyen senere)                          MØTESERIER PÅ ANSNES BEDEHUS .det var den gang det..Vi legger ut noen bilder som for mange kan framkalle gode og rike minner.Ansnes bedehus var på slutten av `90-tallet stedet for mange kristne møter og sammenkomster.Her er en liten knippe fra denne tiden.. 

For å se bildene må du taste på "Videoklipp" i venstremenyen. Deretter kan du åpne "BILDER"  Bruk gjerne "fulll skjerm" så du lettere kan gjenkjenne personene.  Lykke til!

 *********************************************************************************************************************

1. mars, 2016  Årsmelding for 2015 viser stor aktivitet og bruk av sentret.  

Utleie til lag og organisasjoner, ulike arrangementer innenfor kirke og misjon, en rekke private arrangementer, utleie til kommunale møter, politiske møter, statlige møter og en rekke forskjellige tilstelninger tilknyttet Hitra Frivilligsentral .

 Regnskapet viser en god og nøktern drift med en trygg økonomi.                

God utleieinntekt kombinert med dugnadsarbeid / gratisarbeid  sikrer en trygg økonomi.  Gode venner som støtter sentret har alt å si for driften, både i form av gratisarbeid og økonomisk støtte.  Det er viktig å sette av midler slik at nødvendige fornyelser og vedlikehold kan gjennomføres når det blir nødvendig.  Inventar og utstyr er ennå relativt nytt uten nevneverdig slitasje. 

 Orientering om arbeidet i Hitra Frivilligsentral                        

Deltakerne på årsmøtet fikk et lite innblikk i arbeidet som foregår der.  Imidlertid blir det gitt en detaljert og utførlig informasjon på det kommende årsmøte for Hitra Frivilligsentral.

Orientering om arbeidet ved Ansnes Brukthandel                     

Deltakerne på årsmøtet fikk også en ganske omfattende orientering om drift og arbeid ved brukthandelen på Ansnes.

Også denne drives helt på frivillig basis uten at noen tar ut lønn eller godtgjørelse av noe slag. Det er en milepel at en har passert 1 million i inntekt på de 4 år som brukthandelen har vært i drift på det gamle Ansnes bedehus.  Det er å bemerke at alle inntekter har gått ut til de 7 - 8 formål som støtter barn, fattige og nødlidende samt ulike diakonale tiltak i hele verden.

Valg.                         

1.  Svanhild Vang ble gjenvalgt som kasserer (for 2016)

2.  Det ble foreslått å avvikle prøveordningen med 7 medlemmer i styret for så å gå tilbake til opprinnelig 5 styremedlemmer. Dette ble vedtatt i årsmøtet.  

3  Følgende 3 personer ble innvalgt for 2016: Leif Bakeng, Ragnhild Sæther og Jorun Aune.  

4.  Følgende to varamedlemmer ble valg for 2016:  1. Svanhild Vang.  2. Edel Myhren.  

5.  Valg av leder to år (2016 og 2017):  Leif Bakeng  

 Det nye styret består av følgende: 

1. Leif Bakeng   -  styreleder

2. Perly Helsø    - styremedlem

3. Ragnhild Sæther - styremedlem

4. Asbjørn Simonsen - styremedlem

5. Jorun Aune - styremedlem

 VARAMEDLEMMER:

1. Svanhild Vang

2. Edel Myhren

 .