Moderne hjelpemidler til alle arrangement

MUSIKKINSTRUMENTER
Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter har elektronisk piano og akustisk piano plassert i stor- og lillesal. Disse kan brukes av kyndig person ved alle arrangementer.

LYDUTSTYR TIL BRUK VED ARRANGEMENTER
Hvis leietaker ønsker det, kan kompetent person på stedet ordne komplett med lydutstyr i alle rom. Leietaker må fremme dette ønske til daglig leder - som leier inn person for oppsett av dette. Det finnes bruksanvisning for alt utstyr som må følges.  

VIDEOPROSJEKTØRER
Det er mulig å bruke disse i storsal, lillesal, kantine og grupperom. Daglig leder kontakter kompetent person som ordner dette når det er nødvendig. Det er HDMI kabel som brukes. 

BRUK AV EGEN PC
Det er greit å ha med egen pc som koples til prosjektor og lydanlegg. Hvis en ikke har egen kompetanse, kan daglig leder ordne med dette.

BRUK AV STEDETS PC
Hitra Misjons- og nærmiljøsenter har egen bærbar pc med gjestekonto. Denne kan brukes. Følg oppskrift som er teipet på pc-en.

TRÅDLØST NETTVERK
Det er trådløst nettverk som dekker hele sentret. For å få tilgang, må det rettes henvendelse til daglig leder, eller leder for Hitra Frivilligsentral, om å få tildelt nettverksnøkkel.
Å få tilgang til nettet via vår internettkopling, er en tillitssak, og leietaker er forpliktet i å ikke laste ned, eller bruke nettet til "nettsøppel" eller annen negativ virksomhet.
Nettverksnøkkel kan gis ut til personer over 18 år og som har ansvar for leieforhold i enkeltarrangementer. TELESLYNGE O.A HØRSELSHJELPEMIDLER  
Teleslynge virker i hele sentret fra mikrofon på talerstol og i tillegg fra andre mikrofoner som er koplet til.  Hvis det skulle være enkeltpersoner som ikke får nytte av teleslynga, så har sentret andre hjelpemidler som kanskje kan være til hjelp.  Kontakt daglig leder.


"NØDHEJELP" 
Teknikken kan naturligvis svikte - noe som er svært kjedelig under arrangement. Nødhjelp kan i mange tilfelle nås via mobil 48219574. I slike tilfelle er det ganske lurt at en person som har litt teknisk innsikt ringer dette "nødnummeret"